Auteur

Tanja van der Lippe

Onder vrouwelijke leiding betere werkcultuur maar zelfde beloningsverschil

Vrouwen zijn anno 2022 meer zichtbaar in leidinggevende functies, en de wet voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven is nu ook definitief aangenomen. In welke mate hebben vrouwelijke leidinggevenden invloed op het beloningsverschil, de ­support en een familievriendelijke cultuur in organisaties?

Vinden Nederlanders dat er grenzen zijn aan rijkdom?

Nederlanders maken onderscheid tussen ‘rijk’ en ‘extreem rijk’. Extreme rijkdom wordt zelf niet als een probleem gezien, maar wel de negatieve gevolgen ervan. Er is ruime steun voor het zwaarder belasten van rijkdom, indien dit de situatie van de minst bedeelden zou verbeteren.

De toename van vrouwen in leidinggevende functies