Auteur

Sjef Ederveen

Veranker sturen op ‘brede welvaart’ in het regeerakkoord

Het is van belang dat het beleid gericht op welvaartsverhoging zich niet vernauwt tot een sturen op het bruto binnenlands product. Daar is brede consensus over. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit ook gebeurt?

De productiviteit van de oudere werknemer


Terugkeer naar de veertigurige werkweek


Aantrekkelijk Europa


Cohesiebeleid moet effectiever