Auteur

Romy Bes

De bereidheid om meer premie te betalen voor een lager eigen risico

Veel verzekerden vinden het verplichte eigen risico in de zorg te hoog. Afschaffen is echter kostbaar. Verzekerden zijn slechts deels bereid een hogere premie te betalen voor geen of een lager eigen risico.

Ontevredenheid leidt tot wisselen van zorgverzekeraar


Premieverschillen te klein voor wisseling zorgverzekeraar


Het vertrouwensprobleem van zorgverzekeraars