Auteur

Rob Winkelmolen

Rabobank Carbon Bank nieuw middel voor greenwashing

De Rabobank Carbon Bank beoogt ondernemers een goedkoop alternatief te bieden om CO2-uitstoot te compenseren. Maar omdat ze slechts een garantie biedt voor drie jaar, waar 30-40 jaar nodig is om de geclaimde CO2-compensatie te realiseren is het vooral een nieuw verdienmodel om een ‘groen’ stempel te krijgen.