Auteur

Pieter Verstraten

Warmte is in Nederland een stuk duurder dan in andere Europese landen

De prijzen voor collectieve warmte spelen een belangrijke rol bij het aardgasvrij maken van wijken. Hoe lager de kosten van de overstap, des te makkelijker verloopt de warmtetransitie. Hoe verhouden de tarieven die consumenten in Nederland betalen voor collectieve warmte zich tot die in andere Europese landen?