Auteur

Niels Muselaers

Politieke fragmentatie neemt verder toe

Met naar verwachting een historische 17 partijen in de Tweede Kamer was de politiek versnippering nog nooit zo groot. Dit past in een trend waarbij de politieke fragmentatie in Nederland de afgelopen veertig jaar sterk toenam. Dit is het gevolg van zowel de opkomst van nieuwe partijen, als de teruglopende steun voor de traditioneel grote volkspartijen.

Budgetten hebben grenzen, dus politiek moet kiezen

Sinds de uitbraak van de coronapandemie trekt het kabinet tientallen miljarden euro’s uit voor het bestrijden van de pandemie en de economische crisis. Samen met de lage rente is hierdoor een gevoel aan het ontstaan van onbeperkte budgettaire mogelijk­heden. Dit gevoel is echter niet terecht.

Niet kiezen in de begroting, is kiezen voor meer zorg en minder onderwijs

De periode van verkiezingsprogramma’s, doorrekeningen, formeren en het regeerakkoord staat voor de deur. In deze tijd worden de effecten van de politieke beleidsplannen voor de komende jaren in kaart gebracht. Alle aandacht gaat daarbij uit naar de effecten van de plannen zelf. Is dat terecht?

Op zoek naar beter beleid vanuit verwondering

Juist in deze ogenschijnlijk goede tijden moet het nadenken over beter beleid niet ophouden. Vier observaties over wat er beter kan in Nederland.

Vermeende onenigheid tussen economische theorie en politieke realiteit

Het principe van automatische stabilisatie schrijft voor dat de huidige hoge groei gebruikt moet worden om de staatsschuld versneld af te bouwen. De politiek-economische realiteit vraagt echter om extra investeringen en lastenverlichtingen. Die tegenstelling is minder groot dan ze lijkt.