Auteur

Marije Louisse

Promotiebespreking: Marije Louisse

“Met de coronacrisis in volle gang staat de financiële sector opnieuw onder druk. Met mijn onderzoek beoog ik om bij te dragen aan een robuust institutioneel en regulatoir kader voor de bankensector, zodat banken aan deze en toekomstige crises het hoofd kunnen bieden.”