Auteur

Maria Zumbuehl

Ongelijkheid in het Nederlandse onderwijssysteem

De kansen in Nederland zijn niet voor ieder kind gelijk. De oorzaak hiervan wortelt deels in de thuissituatie, maar ook aspecten van het onderwijssysteem kunnen kansengelijkheid onder druk zetten. Wat betekent dit voor de ontwikkeling van het kind, wat is de invloed van de coronacrisis, en wat zou het beleid hieraan kunnen doen?

Kind van lageropgeleide ouders loopt al vroeg achter

De ontwikkeling van verschillende vaardigheden in de vroege jeugd is mede bepalend voor iemands latere arbeidsmarktkansen. Al voordat kinderen naar de basisschool gaan, blijken er meetbare en aanhoudende verschillen in vaardigheden tussen de verschillende sociaal-economische groepen in Nederland