Auteur

Maikel Volkerink

Instroom jonge werknemers en flexwerkers drukt de loongroei sinds 2014

In de afgelopen jaren bleef de groei van het bruto-uurloon achter bij de cao-loongroei. Dat betekent dat de incidentele loongroei negatief was. Opmerkelijk, want tijdens eerdere perioden van toenemende krapte op de arbeidsmarkt stegen de brutolonen doorgaans juist harder dan de cao-lonen. Hoe is de negatieve incidentele loongroei van de laatste jaren te verklaren?

Nieuwe conjunctuur­indicator voorspelt afvlakking groei in 2019

De DNB-conjunctuurindicator, een instrument met als doel om omslagen in de Nederlandse conjunctuur tijdig te signaleren, is herzien. Hoe is deze nieuwe indicator tot stand gekomen?

Bedrijfsinvesteringen sinds crisis sterker beïnvloed door schuldpositie bedrijf

De investeringsquote van bedrijven is sinds de financiële crisis flink gedaald. Wat is de rol van de financiële positie van het bedrijf hierbij? Volgens de economische schoolboekjes zou de schuld­positie van het bedrijf geen verschil moeten maken, maar is dat ook zo in de praktijk? Een analyse op basis van Nederlandse data.

Niet aantal, maar piek asielverzoeken drukt consumentenvertrouwen

Consumenten hebben minder vertrouwen in de economie als er een grote stijging in het aantal asielaanvragen is.

Statistiek: Oplopende arbeidsmarktspanning leidt tot hogere loongroei

Op het punt met de minste arbeidsmarktspanning was het aantal werklozen zeven keer zo groot als het aantal openstaande vacatures. Sindsdien is vooral de werkloosheid in een rap tempo gedaald, en zijn er nu gemiddeld drie werklozen per openstaande vacature.

Een economisch kader voor de vluchtelingencrisis


Statistiek