Auteur

Maikel Kishna

Een nulmeting van circulaire activiteiten in Nederland

Het kabinet zoekt mogelijkheden om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. In een circulaire economie staat een efficiƫnter gebruik van grondstoffen centraal. Welk deel van de huidige economie is eigenlijk circulair?