Auteur

Joost den Haan

Anglicismen en interferentie in economennederlands

Veel Nederlandse economen spreken, schrijven en denken regelmatig in het Engels. Wanneer ze in hun moedertaal aan het economische debat bijdragen, liggen anglicismen en interferentie op de loer. Daarom hier wat tips om van economennederlands correct Nederlands te maken.