Auteur

Jeroen van Geel

Statistiek: Schatkistbankieren verlaagt de EMU-schuld

Rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s), decentrale overheden, sociale fondsen en agentschappen zijn voorbeelden van verplichte deelnemers aan schatkistbankieren. Hoewel het niet de voornaamste doelstelling is, verlaagt schatkistbankieren de omvang van de EMU-schuld.