Auteur

Jeroen van den Bergh

Eerlijke vleesprijs inclusief milieukosten hard nodig, voor onze boeren en gezondheid

Wereldwijd en ook in Nederland neemt de vraag naar vlees toe, met de bijbehorende uitstoot van broeikasgassen, terwijl een forse daling nodig is om de klimaatdoelstellingen te behalen. Wij stellen daarom voor om een eerlijke vleesprijs, in de vorm van een verbruiksbelasting op vlees, geleidelijk in te voeren.

Kabinet: zorg dat iedere ton CO2-uitstoot dezelfde prijs krijgt

Begin dit jaar riepen ruim zeventig economen het kabinet op om een algemene CO2-heffing voor alle bedrijven in te voeren. Daarmee kan Nederland tegen de laagste maatschappelijke kosten de klimaatdoelen bereiken. Wij zijn verheugd dat het kabinet in maart een ‘verstandige’ CO2-heffing aankondigde.

Het bbp vervangen door een brede-welvaartsmaat is moeilijk en onnodig

Het bbp is een informatiefiasco op macro-economische schaal. Desondanks blijft de dynamiek van het bruto binnenlands product (bbp) de gemoederen beroeren. Wat leert een ­kritische evaluatie van alternatieve indicatoren ons over potentiële ­strategieën ter verbetering van welvaart?

Wij zijn het eens: CO2-heffing hard nodig, ook voor de Nederlandse industrie

Klimaatverandering is een grote bedreiging voor onze economie. Vriend en vijand zijn het er inmiddels over eens dat de opwarming van de aarde moet worden gestuit. Ongewijzigd beleid leidt tot grote schade. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat we dit kunnen voorkomen tegen overzienbare kosten, mits we inzetten op doelmatig beleid.

Nederland moet klimaatclub met koolstofheffing initiëren

Ondanks de unieke effectiviteit van de koolstofbeprijzing is de steun ervoor fragmentarisch. Eenieder die klimaatverandering wenst te stoppen, zou dit instrument echter moeten omarmen.

Groene a-groei en de klimaatuitdaging

Loslaten van de groeidoelstellingen vergt veranderingen in denken en dus aanpassingen in onderwijs, beleidsvorming en politiek.

Canon 12: Milieueconomie


Bnp, weg ermee?


Bnp, weg ermee!


Stilte voor de storm: verzekeren tegen klimaatverandering


Belastend materiaal


Economie van klimaatbeleid: kritiek en alternatief


Internationale tweedehands handel


De onschatbare waarde van biodiversiteit


Verkeer, vervoer en duurzaamheid