Auteur

Janne Verstappen

Banking sector diversity is key to financial stability

In January 2019, the Netherlands Scientific Council for Government Policy published the report Money and Debt (‘Geld en Schuld’). This report explains how money creation works, describes the main problems of the current monetary and financial system and discusses several reform options. In this article we present the report’s main analysis and conclusions. We focus in particular on our recommendation to facilitate a bank that deals exclusively with payment and savings services.

Diversiteit bankwezen is sleutel tot stabiliteit

Na de publicatie van het WRR-rapport Geld en schuld is er veel aandacht uitgegaan naar de optie van een betaalbank. In deze bijdrage plaatsen wij deze aanbeveling in het bredere kader van de probleemanalyse en de geschetste oplossingsrichtingen.