Auteur

Huib Silvis

Hoge grondprijs hoeft verduurzaming landbouw niet in de weg te staan

De hoge agrarische grondprijs is deels het gevolg van de opbrengsten van de intensieve landbouw. Zo kan het beeld ontstaan dat de grondprijs een obstakel is voor een meer duurzame landbouw. Maar klopt dat beeld wel?

Toekomst van de agrosector en het agrosectorbeleid


De landbouwbesprekingen in de Uruguay-ronde


De Internationale graanmarkt


Gemeenschappelijk landbouwprijsbeleid en monetaire instabiliteit