Auteur

Han van den Berg

Mannen oververtegenwoordigd bij topverdieners

Mannen zijn oververtegenwoordigd bij topverdieners, maar het aandeel vrouwelijke topverdieners neemt toe. De ondervertegenwoordiging van vrouwen onder topverdieners hangt samen met het feit dat de meeste vrouwen in deeltijd werken.