Auteur

Evert Meijers

Nieuwe fase: hopperbanisatie

Door de dominantie van het triomf van de stad-denken zou je gemakkelijk kunnen vergeten dat er uit plaatsen als Londen en Amsterdam meer mensen vertrekken naar de rest van het land dan dat er naar de stad toe komen.

Van agglomeratie- naar netwerkkracht


CPB onderschat robuustheid stedelijk systeem


Een nieuw VAD-wetsontwerp, maar ook een beter?


Een nieuw VAD-voorstel van de regering: de belastingbetaler betaalt het gelag