Auteur

Esther Mot

Beprijzen van milieuschade is een krachtig instrument

Het kabinet vult het Nederlandse circulaire beleid tot nu toe vooral in met verder onderzoek, gedragsbe√Įnvloeding, subsidies voor innovatie en circulair inkopen door de overheid. Daarbij ontbreekt echter het beprijzingsinstrument als krachtig middel om milieu¬≠schade aan te pakken. Dit ontbreken komt vooral voort uit angst voor de negatieve economische effecten die beprijzing in Nederland kan hebben. Maar is die angst terecht?

Zorgonderwijs tussen maatwerk en kostenbeheersing


Voor- en nadelen van een prijsplafond voor ziekenhuizen


Gereguleerde concurrentie, te mooi om waar te zijn?


Honorering, verwijsgedrag en prikkels


Energieheffing en het huishoudelijke energieverbruik


De keuze voor een betaalmiddel