Auteur

Edith Schippers

Naar twintig jaar Zorgverzekeringswet

In vergelijking met andere landen is de toegankelijkheid van de curatieve zorg buitengewoon goed, de rekening zeer betaalbaar, en de kwaliteit op veel gebieden heel hoog. In plaats van een nieuwe stelseldiscussie moeten we inzetten op verbeteringen van het huidige stelsel.

Ten geleide