Auteur

Bas Dommerholt

Stel geldscheppingswinst centraal in monetair beleid

Na een decennium van negatieve rentes en kwantitatieve ­verruiming is er nog altijd geen spoor van de gewenste inflatie, en wordt het monetaire beleid steeds vaker ter ­discussie gesteld. Het uitkeren van geldscheppingswinst zou een oplossing kunnen bieden. In het huidige beleid wordt deze winst, die de centrale bank maakt wanneer ze geld schept, op de balans aangehouden.

De voor- en nadelen van publieke geldschepping

Publieke geldschepping belooft een stabieler bankwezen, een effectiever monetair instrumentarium en minder druk op de overheidsfinanciën. Zijn de voordelen inderdaad groter zijn dan de nadelen?