Auteur

Antoinette Rijsenbilt

Accountants in opleiding verschillen in visie op wat een goede accountant is

Bij incidenten in de accountancysector rijst telkens weer de vraag hoe de accountants zelf over hun eigen beroepsuit­oefening denken. Een keuze-experiment onder accountants in ­opleiding laat zien dat hun visies op het vakgebied uiteenlopen.