Auteur

Anne-Fleur Roos

Problematische schulden gaan samen met hogere ggz-uitgaven

Problematische schulden gaan samen met een slechtere mentale gezondheid. Dat blijkt uit een combinatie van data van ggz-zorguitgaven en zorgverzekeringsschulden van Nederlanders op individueel niveau.

Een halve eeuw ziekenhuisfusies in Nederland

De afgelopen vijftig jaar hebben veel ziekenhuisfusies plaatsgevonden. Naast actief overheidsbeleid lagen hieraan bij ziekenhuizen ook strategische overwegingen ten grondslag.

Heterogene prijseffecten bij ziekenhuisfusies


Risico's van koppeling basis- en aanvullende zorgverzekering


Wederuitvoer een Europese zaak


Beleggingsverzekeringen: faire voorlichting nog ver weg


Luchtvaart als katalysator voor regionale dynamiek


Eindhoven als centrum voor internationale hulpverlening