Auteur

Abe de Jong

De rol van aandeelhouders in historisch perspectief

De herziene corporate-governance-code en wettelijke bedenktijd van een jaar bij vijandige overnames roept herinneringen op aan het verleden, waarin beschermingsconstructies de macht van aandeelhouders in Nederlandse ondernemingen inperkten.

Denken en praktijk van financiering en governance in de twintigste eeuw


De bankencrisis van de jaren twintig