Auteur

Abe de Jong

Belasten van winst kan leiden tot verstorende prikkels, leert invoering vpb

Exact tachtig jaar geleden werd met de vennootschapsbelasting (vpb) in Nederland voor het eerst een directe belasting op bedrijfswinsten ingevoerd. Hoe reageerden beleggers en bedrijven destijds daarop? En welke lessen biedt dit voor de toekomst van de vpb?

De rol van aandeelhouders in historisch perspectief

De herziene corporate-governance-code en wettelijke bedenktijd van een jaar bij vijandige overnames roept herinneringen op aan het verleden, waarin beschermingsconstructies de macht van aandeelhouders in Nederlandse ondernemingen inperkten.

Denken en praktijk van financiering en governance in de twintigste eeuw


De bankencrisis van de jaren twintig