Ga direct naar de content

Amerikaanse productiviteitsgroei overeind

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 14 2001

Amerikaanse productiviteitsgroei overeind
Aute ur(s ):
FDA (auteur)
Deze pagina is samengesteld door Financiele Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4339, pagina 975, 14 december 2001 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

De sterke stijging van de Amerikaanse productiviteit ligt ten grondslag aan de zeer positieve economische ontwikkeling aan het eind
van de jaren negentig. In eerste instantie steeg de productie per uur van de Amerikaanse werknemer buiten de landbouwsector – de
meest gangbare productiviteitsmaatstaf – in de periode 1998-2000 met bijna drie procent per jaar. Na de neerwaartse herziening van
de bbp-cijfers is de productiviteitsgroei echter teruggevallen tot 2,5 procent. Een deel van de euforie over de nieuwe economie viel
hiermee weg. Desalniettemin ligt de productiviteitstoename met 2,5 procent nog altijd duidelijk boven de 1,5 procent van de voorgaande
twee decennia. Hoewel nog veel onduidelijk is, komt deze productiviteitsversnelling waarschijnlijk voort uit de zeer sterke toename
van de ict-investeringen. Het feit dat de toenames van ict-investeringen van meer dan dertig procent inmiddels hoogstwaarschijnlijk tot
het verleden behoren, neemt niet weg dat de ontwikkeling en met name de toepassing van de informatie- en communicatietechnologie
nog in de kinderschoenen staat. Een verdere impuls tot productiviteitsverbetering mag dan ook worden verwacht.
De daling van de productiviteitsgroei in de eerste helft van dit jaar moet vooral worden gezien als een conjunctureel verschijnsel. Het
besluit om het aantal werknemers terug te brengen wordt, door de kosten die hiermee gepaard gaan, normaal gesproken met een
aanzienlijke vertraging genomen. In vorige perioden van recessie dook de productiviteitsgroei daardoor steevast in de rode cijfers.
Gegeven de forse vertraging van het groeitempo het afgelopen jaar, is de afname van de productiviteit ditmaal wel opvallend beperkt
gebleven. Dankzij de flexibiliteit van de arbeidsmarkt kunnen de bedrijven het aantal gewerkte uren fors terugbrengen. Het Amerikaanse
bedrijfsleven grijpt het tegenzittende economische klimaat aan om snel orde op zaken te stellen, waardoor een herstel van bedrijfswinsten
dichterbij komt.
Zie figuur 1, en figuur 2 .

Figuur 1. Kapitaalmarktrente en aandelenkoersen VS

Figuur 2. Productiviteitsgroei VS

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur