Ga direct naar de content

Amerikaanse financieringsbehoefte vlot gedekt

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 16 2002

Amerikaanse financieringsbehoefte vlot gedekt
Aute ur(s ):
Financiele Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4374, pagina 655, 13 september 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

Het structurele tekort op de lopende rekening maakt de vs afhankelijk van buitenlandse financiering via het kapitaalverkeer. Dit
tekort, dat vorig jaar vier procent van het bbp bedroeg, maakt de dollar in principe kwetsbaar voor haperingen in deze financiering.
In de afgelopen jaren was het lopende-rekeningtekort sterk stijgende. De verwachting is gerechtvaardigd dat dit tekort de komende
jaren, vanwege de structureel hogere groei in de vs dan in de andere belangrijke industrielanden, flink verder zal toenemen.
Recente gegevens over het effectenverkeer (aandelen en obligaties) tussen de vs en de rest van de wereld tonen evenwel dat er
vooralsnog weinig hapering zit in de buitenlandse aankoop van Amerikaanse effecten. Sterker nog, in het tweede kwartaal, het meest
recente kwartaal waarvoor de cijfers onlangs beschikbaar zijn gekomen, was de toevloeiing van kapitaal de op twee na hoogste in de
historie. De netto-instroom bedroeg $132 miljard, vergeleken met een instroom van $105 miljard in het eerste kwartaal en $120
miljard in het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. Daartegenover staat een te financieren tekort op de lopende rekening, dat in
het eerste kwartaal $112 miljard bedroeg, hetgeen een record was. Cijfers over het tweede kwartaal zijn nog niet bekend. Naar
verwachting zal het lopende-rekeningtekort verder zijn gestegen, maar het is niet waarschijnlijk dat het nu al groter is dan $132
miljard. Kortom, alleen al via het effectenverkeer stroomt nog steeds voldoende kapitaal de vs binnen om het tekort op de lopende
rekening te dekken.
De analyse van het effectenverkeer toont aan dat er een structurele vraag bestaat naar Amerikaanse effecten. De gegevens onderstrepen
dat, ondanks de ingezette dollardepreciatie, ondanks de matiging van de groeivooruitzichten en ondanks de onrust op de financiële
markten in de vs, de aantrekkingskracht van Amerikaanse effecten nog steeds zeer groot is.
figuur 1

Figuur 1. Effectenverkeer vs, netto-instroom, $ mrd.

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur