Ga direct naar de content

Allemaal ideetjes

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 12 1997

Allemaal ideetjes
Aute ur(s ):
Bergeijk, P.A.G. van
Ve rs che ne n in:
ESB, 82e jaargang, nr. 4097, pagina 220, 12 maart 1997 (datum)
Rubrie k :
Reactie
Tre fw oord(e n):
economie-beoefening

In ESB van 5 maart 1997 berijdt Arjo Klamer zijn stokpaardje dat het Nederlandse discours mat en vlak is 1. Zijn voorbeeld is de
EMU, waarover onlangs een verklaring van zeventig Nederlandse economen is verschenen omdat er geen serieus economisch debat
zou hebben plaatsgevonden. Mijns inziens bestaat er een sterk vertekend beeld van het EMU-debat.
Klamers eigen onderzoek met Harry van Dalen geeft geen enkele aanleiding om te vooronderstellen dat de Nederlandse beleidseconomen
zich kritiekloos naar de EMU-slachtbank laten leiden. DNB-ers zien de zwakke plekken in de economische analyse en praten daar frank en
vrij over 2.
Ook een citatieanalyse stelt degenen die denken dat er niet wordt gediscussierd in het ongelijk. In 1992 publiceerde Willem Buiter zijn
artikel ‘De budgettaire voodoo van Maastricht’ in ESB 3. Dit is het meest geciteerde artikel in de Nederlandse vakpers over de jaren 19921996 4; samen met de Engelstalige klonen die aan het oorsponkelijke artikel zijn ontleend, leverde dit Buiter twintig citaties op. Voor een
klein taalgebied als het Nederlandse is dat opmerkelijk veel (internationaal wordt een artikel ‘fundamenteel’ genoemd als het dertig keer
wordt geciteerd).
Dit gegeven betekent niet alleen dat het ‘meest fundamentele’ ESB-artikel van de afgelopen vijf jaar de EMU norm behandelde. Het
betekent ook dat er veel artikelen in de Nederlandse economische vakpers zijn verschenen over de monetaire eenwording van Europa. En
daarbij gaat het om veel meer dan de twintig citaties reeds suggereren. Niet iedere auteur zal immers naar Buiter hebben verwezen en een
aantal relevante discussies zoals de Economendebat 1992 van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde blijven in de
citatieanalyse buiten beeld.
Kortom, de Nederlandse discussie heeft misschien niet plaatsgevonden op de manier die Klamer graag ziet, maar de stelling dat er niet
gediscussieerd is, kan alleen maar worden verdedigd door hen die zelf niet aan het debat hebben deelgenomen

1 A. Klamer, Economen hebben geen idee, ESB, 5 maart 1997, blz. 183.
2 H.P. van Dalen en A. Klamer, Telgen van Tinbergen, Balans, 1996, i.h.b. blz. 199-200.
3 W.H. Buiter, De budgettaire voodoo van Maastricht, ESB 28 maart 1992, blz. 268-272.
4 Zie voor een citatie-analyse van de Nederlandse beleidsdiscussie De polderparade, ESB, 18/25 december 1996, en internet:
http://info.minez.nl/aep/

Copyright © 1997 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur