Ga direct naar de content

Van pensioenwet 2006 naar wet toekomst pensioenen

School of Economics Universiteit Utrecht

De laatste jaren is er een heftig maar zeer gedetailleerd debat gevoerd over de noodzaak van een transformatie van het Nederlandse pensioenstelsel. Het voornaamste argument is dat het oude stelsel ‘niet meer van deze tijd’ zou zijn. Maar er is weinig inhoudelijke invulling gegeven aan de vraag waarom het ‘beste systeem van deze wereld ’ niet meer ‘van deze tijd’ zou zijn. Daarbij heeft het technische karakter van het debat ertoe geleid dat velen van ons door de bomen het bos niet meer zien. Het debat tussen betrokken ingewijden was zeer specialistisch, voor buitenstaanders nauwelijks te doorgronden, discussie daarbuiten was oppervlakkig en leverde geen wezenlijk inzicht in aard en noodzaak van de veranderingen. Bovendien zijn vele regels en voorschriften nog niet uitgewerkt.
Dit symposion heeft als doelstelling het bos weer zichtbaar te maken en de pensioenproblematiek te plaatsen in een algemeen-maatschappelijke context. Voor een breder publiek zullen wetenschappers met verschillende achtergronden in verschillende sessies met elkaar in debat gaan zonder te verdwijnen achter het scherm van technisch jargon.

Sprekers

  • Coen Teulings (Universiteit Utrecht),
  • Hans van Meerten (Universiteit Utrecht),
  • Agnes Joseph (actuaris bij Achmea Pensioenservices),
  • Jean Frijns en 7 anderen

Locatie

Online