Ga direct naar de content

Seminar: Van prikklok tot thuiswerken: de strijd om de arbeidstijd

NVA Arbeidsverhoudingen

De arbeidstijd is vanouds een van de belangrijkste strijdpunten van de vakbeweging. Ging het een eeuw geleden vooral om het verkorten van de extreem lange werkdagen, nu gaat het vooral om de zeggenschap over de arbeidsduur en de werktijden. Dit thema heeft weer aan actualiteit gewonnen door de personeelstekorten en door de ervaringen met het thuiswerken. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt klinkt steeds vaker de roep dat we – en vooral de deeltijders – langer moeten gaan werken. Het thuiswerken tijdens de coronacrisis heeft laten zien dat vaste werktijden en een strikte scheiding tussen werk en privé niet meer vanzelfsprekend zijn. Hoe zouden arbeidsduur en werktijden in de 21e eeuw het beste kunnen worden georganiseerd?

Ton de Korte (onder andere voormalig Berenschot-adviseur en ex-directeur van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie) heeft hierover het boek ‘Van prikklok tot thuiswerken’ geschreven. Op vrijdagmiddag 21 april geeft hij een toelichting op zijn boek op een seminar van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging en de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA). Piet Fortuin, voorzitter van het CNV, dat pleit voor een 30-urige werkweek, en een vertegenwoordiger van Het Potentieel Pakken, dat wil dat deeltijders meer uren gaan werken, zullen op het boek van Ton de Korte reageren.

Sprekers

  • Piet Fortuin (CNV)

Locatie

Henri Polaklaan 9,
1018 CP Amsterdam