Ga direct naar de content

Meer ervaring, minder geld

Pakhuis de Zwijger

Uit een recent rapport van het European Youth Forum blijkt dat onbetaalde stages nadelige gevolgen hebben voor studenten. Naast de financiële kosten voor studenten, kunnen onbetaalde stages leiden tot een verminderd mentaal welzijn en maatschappelijke ongelijkheid vergroten. In Nederland zijn er grote verschillen tussen de vergoedingen die studenten ontvangen voor stages. Mbo-studenten krijgen vaak minder geld dan hbo- of wo-studenten. En toekomstige artsen krijgen 100 euro per maand, terwijl een stagiair bij de overheid 747 euro per maand krijgt, ongeacht het opleidingsniveau. Vier op de tien studenten in Nederland geven aan helemaal geen vergoeding te krijgen voor hun stage. Hoe zien wij stagiaires? Welke gevolgen heeft het ontbreken van wettelijke richtlijnen voor studenten en de samenleving? En, wat zou er verbeterd kunnen worden?

Sprekers

  • Sofyan Mbarki (Wethouder Economische Zaken Amsterdam)

Locatie

Piet Heinkade 179,
1019 HC Amsterdam