Ga direct naar de content

Hybrideseminar: Kwetsbaarheid en veerkracht van Nederlandse huishoudens

Centraal Planbureau

Dit onderzoek kijkt naar de kwetsbaarheden en veerkracht van Nederlandse huishoudens vanuit een breed welvaartperspectief. We kijken naar kwetsbaarheden van huishoudens op een vijftal terreinen binnen het begrip brede welvaart waarop DNB de regering adviseert en expertise heeft; ‘werk en inkomen’, ‘vermogen en schuld’, ‘wonen’, ‘klimaat’ en ‘energie’ (Hoofdstuk 2). Voor deze thema’s onderzoeken we of er sprake is van stapelingen van kwetsbaarheden en voor welke groepen het lastig blijkt hun situatie de afgelopen jaren te verbeteren (Hoofdstuk 3). Naast de brede analyse van kwetsbaarheden en veerkracht van Nederlandse huishoudens, zoomen we ook in op drie specifieke groepen, namelijk onzekere werkenden, duurhuurders en huishoudens met hoge energielasten (Hoofdstuk 4). De vijf onderzochte beleidsterreinen zijn onderwerpen waar De Nederlandsche Bank de regering al langere tijd over adviseert. Nieuw aan deze publicatie is dat we de samenhang van deze onderwerpen in kaart brengen. Deze publicatie is een eerste stap om in onze toekomstige advisering verschillende beleidsterreinen meer integraal te benaderen en de uitwerking van onze adviezen op verschillende groepen in de samenleving beter in kaart te brengen. Hiermee beogen we onder andere aan te sluiten bij de wens van het kabinet en de Tweede Kamer om het brede welvaartsperspectief beter mee te nemen in het Nederlandse beleid. Het onderzoek is gebaseerd op cijfers tot 2020 en neemt daarmee de gevolgen van de hoge inflatie van het afgelopen jaar niet direct mee. De hoge inflatie heeft bestaande kwetsbaarheden duidelijk blootgelegd en treft al kwetsbare huishoudens het hardst. In deze studie kijken we wel naar een scenario van hoge energieprijzen en welke groepen daar het meest last van hebben.

Sprekers

  • Gerard Eijsink (De Nederlandsche Bank)

Locatie

Bezuidenhoutseweg 30,
2594 AV Den Haag