Ga direct naar de content

Conferentie: Beyond Data Protection – Regulating information and protection against risks of the digital society

Universiteit Utrecht

Rechtsbescherming tegen de risico’s van de digitale samenleving wordt vaak geformuleerd in termen van regulering van (bepaalde soorten) informatie of gegevens. Met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is van toepassing op de verwerking van “persoonsgegevens” en wordt gezien als een “manusje-van-alles”, een juridisch panacee tegen allerlei schade die wordt veroorzaakt of verergerd door digitale technologie. Deze focus op informatie en gegevens wordt in toenemende mate bekritiseerd, onder meer vanwege een gebrek aan theoretisch inzicht in wat informatie (en gegevens) is en hoe het zich verhoudt tot de werkelijkheid. De conferentie behandelt de uitdagingen van een op (persoonlijke) gegevens gerichte juridische bescherming tegen door informatie veroorzaakte schade, en bekijkt alternatieven die verder gaan dan gegevens(bescherming), vanuit het perspectief van wet- en regelgevingstheorie, kritische gegevens en infrastructuurstudies, economie, informatiestudies en andere disciplines.

Sprekers

  • Michael Veale (University College London)

Locatie

Kromme Nieuwegracht 49,
3512 HE Utrecht