Ga direct naar de content

Brede welvaart door mobiliteit

Pakhuis de Zwijger

De komende 20 jaar is de verwachting dat er 250.000 woningen en 230.000 arbeidsplaatsen worden bijgebouwd in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) waardoor personenmobiliteit sterk zal toenemen. Om het mobiliteitsnetwerk toegankelijk te houden voor de huidige en toekomstige bewoners van de MRA is het essentieel om het mobiliteitsbeleid af te stemmen met deze groei. Bereikbaarheid is namelijk niet enkel het uitbreiden en efficiënter maken van wegen en spoor, maar ook of iemand voldoende financiële ruimte heeft om zich te kunnen verplaatsen. Voor welke opgave staan we om de regio bereikbaar te houden? Waar ligt vervoersarmoede op de loer? Welke concrete oplossingen zijn er nodig om de bereikbaarheid en dus de brede welvaart te vergroten voor iedereen?

Sprekers

  • Danielle Snellen (Planbureau voor de Leefomgeving)

Locatie

Piet Heinkade 179,
1019 HC Amsterdam