Ga direct naar de content

Beroepsopleidingen voor een nieuw economisch paradigma

Pakhuis de Zwijger

Het economieonderwijs staat voor grote uitdagingen. Uit het beroepsonderwijs- en werkveld klinken geluiden dat het huidige curriculum studenten nog te weinig voorbereidt op een toekomstbestendige economie. De veranderende praktijk vraagt om een onderwijsprogramma dat beter aansluit. In het recent gepubliceerde HEO-verkenningsrapport ‘Met regie naar verantwoordelijkheid’ en het HEO-sectorplan ‘Samen waarde creëren voor brede welvaart’ wordt gesproken over het opleiden van ‘change agents met impact’. De ambitie hierbij is om niet alleen de veranderende praktijk te volgen maar hier ook leiding aan te geven. De rapporten beschrijven deze tweeledige uitdaging voor de economische sector en benadrukken dat het nu aan de opleidingen is om hier invulling aan te geven. Ook voor het MBO is de vraag welke kennis en vaardigheden aan de studenten moet worden meegeven actueel. De ambitie om te veranderen komt niet alleen uit het onderwijs zelf, ook het werkveld vraagt hierom. Our New Economy onderzocht recent de verwachtingen van het MKB ten aanzien van toekomstbestendige HEO-professionals. Tijdens deze avond gaan vertegenwoordigers uit het onderwijs en het werkveld met elkaar in gesprek over hoe het beroepsonderwijs in de economische richtringen studenten beter kunnen voorbereiden op hun toekomstige rollen. De centrale vraag hierbij luidt als volgt: ‘Wat vraagt het van het huidige onderwijs om ‘change agents met impact’ op te leiden?’

Sprekers

  • Magid El Massoudi (Econoom bij Our New Economy)

Locatie

Piet Heinkade 179,
1019 HC Amsterdam