Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 29 2009

agenda
Personalia
Op 13 mei zal de Nyenrode Business
Universiteit een eredoctoraat overhandigen aan Michael Porter. Porter is hoogleraar aan de Harvard Business School waar
hij onderzoek doet naar mededinging, de
gevolgen hiervan voor bedrijfsstrategieën
en het concurrentievermogen van landen,
regio’s en steden.
Alexander Rinnooy Kan ontvangt op 25
september een eredoctoraat van de Open
Universiteit voor zijn inzet in het onderwijs en de herwaardering van het leraarschap, onder andere door het rapport
Leerkracht! dat onder zijn leiding tot
stand is gekomen. Prof. dr Frans Leijnse,
hoogleraar Onderwijs en arbeidsmarkt aan
de Open Universiteit Nederland, zal het
eredoctoraat overhandigen.
Ruud Teunter wordt per 1 juni 2009
benoemd tot hoogleraar Operations
research aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Teunter promoveerde in 1998
aan dezelfde universiteit en is momenteel
hoogleraar aan de Lancester University
Management School.
De Johannes Cornelis Ruigrok Prijs 2009
is toegekend aan Martijn de Jong. Om de
vier jaar wordt deze prijs uitgereikt door
de Koninklijke Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen aan een talentvolle
jonge onderzoeker in de economische
wetenschap. Martijn de Jong promoveerde in oktober 2006 cum laude aan
de Universiteit van Tilburg. De titel van
zijn proefschrift luidde Response bias
in international marketing research. De
Jong werkt voor de Rotterdam School of
Management aan de Erasmus Universiteit.

Op 25 mei promoveert Martin Dees aan
de Radboud Universiteit Nijmegen. De
titel van zijn proefschrift luidt Externe verslaggeving van publieke organisaties: een
multidisciplinair theoretisch kader vanuit
een verticaal verantwoordingsperspectief.
Zijn promotoren zijn professor MarieLouise Bemelmans-Videc en ­ rofessor
p
Philip Wallage. De plechtigheid vindt
plaats om 15.30 uur in de Academiezaal
Aula van de universiteit.

Pensioen
Op 28 mei organiseert Netspar een debat
over pensioenen. Discussianten zijn onder
andere Fieke van der Lecq (Netspar) en
Joop Schippers (Universiteit Utrecht).
De ­ nderwerpen die aan bod komen zijn
o
zelfstandigen zonder pensioen en langer
doorwerken. Het debat duurt van 12.00
tot 16.30 uur en vindt plaats in het
Geldmuseum in Utrecht.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.netspar.nl/events.

Mededinging
Voor het Competition Law and Economics
European Network (CLEEN) organiseert
TiLEC een tweedaagse workshop op het
gebied van concurrentie en regelgeving op
14 en 15 mei. In deze twee dagen zullen
ongeveer twintig tot dertig presentaties
gegeven worden door onderzoekers die
geaffilieerd zijn aan een van de instituten
die deel uitmaakt van het CLEEN.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Ilse van der Haar op ilse.vanderhaar@uvt.
nl, of 013 466 3648.
www.tilburguniversity.nl/tilec/events.

­

Promoties

Parlementaire agenda

Op 8 mei promoveert Andreas Wurth aan
de Universiteit van Tilburg. De titel van
zijn proefschrift luidt Pricing and hedging
in incomplete financial markets. Zijn promotor is professor Hans Schumacher. De
plechtigheid vindt plaats om 14.15 uur in
de Ruth First zaal van de universiteit.

Op 14 mei vergadert de vaste
c
­ ommis­ ie voor Financiën over de
s
invoering van een nieuwe regeling voor
de plaats van dienst voor de heffing
van omzetbelasting.

Op 15 mei promoveert Johannes
Boshuizen aan de Universiteit van Twente.
De titel van zijn proefschrift luidt Join the
club! Knowledge spillovers and the influence of social networks on firm performance. Zijn promoter is professor Anne van
der Veen. De plechtigheid vindt plaats om
15.00 uur in Collegezaal 2.

Op 20 mei vergadert de vaste
c
­ ommissie voor Economische Zaken
over de wijziging van de Gaswet en de
Elektriciteitswet 1998, met als doel de
verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame
elektriciteit.

Seminars
AIAS (www.uva-ais.net)
14 mei: Performance outcomes of
working times practices of European
companies, Heejung Chung (AIAS).
CentER (www.center.nl)
11 mei: Banking, Astrid Dick
(INSEAD).
12 mei: The effect of stock market
fluctuations on corporate cash flows,
Reint Gropp (Goethe-Universität,
Frankfurt).
13 mei: The effect of built-in security
on burglary. Evidence from a natural
experiment, Ben Vollaard (Universiteit
van Tilburg).
15 mei: Multinational corporation
investment: global cities and international location strategy, Anthony
Goerzen (University of Victoria,
Canada).

ERIM (www.erim.nl)
14 mei: It seems the teacher has some
problems: lessons for China from the
crisis. Andrew Tylecote (University of
Sheffield).

NICE (www.ru.nl/nice)
12 mei: Relative performance evaluation in management control, Hilco van
Elten (Nyenrode Business University).

Tinbergen Instituut (www.tinbergen.nl)
6 mei: Risk premiums and macroeconomic dynamics in a heterogenous
agent model, Maarten Dossche
(Nationale Bank van België).
11 mei: Managing resource revenues
in developing economies, Rick van der
Ploeg (Oxford University).
14 mei: The commercialization of
health care allocation: consumers,
Tim Benning (Erasmus Universiteit
Rotterdam).
15 mei: Information criteria for impulse
response function matching estimation of DSGE models, Alastair Hall
(University of Manchester).

UNU-Merit (www.merit.unu.edu)
6 mei: How and when can subsidies
be effectively used to induce entry
into R&D? Micro-dynamic evidence
from Spain. Pere Arqué (Universitat de
Barcelona).
13 mei: Building system to achieve
better policy alignment in the
South. Michiko Iizuka (Universiteit
Maastricht).

ESB

94(4559) 1 mei 2009

287