Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 6 2006

agenda
De economische agenda
van een nieuw kabinet
Op woensdag 15 november wordt in
Kasteel Wittenburg te Wassenaar het
jubileumcongres van ESB gehouden.
Het congres bestaat uit een dagvullend
programma met gerenommeerde themasprekers, parallelsessies en rondetafelgesprekken. Het thema van de dag is:
‘De economische agenda van een nieuw
kabinet’.
Voor meer informatie over het programma
kunt u terecht op www.esbonline.nl

Subsidiariteit en economische
hervorming in Europa
De Europese Commissie, het CPB en
het ministerie van Economische Zaken
organiseren een tweedaagse conferentie
(8 en 9 november) in Brussel met de
titel: ‘Subsidiarity and economic reform
in Europe’. Tijdens de conferentie staat
de discussie centraal over verbeteringen
in de verdeling van competenties tussen
de Europese Unie en de lidstaten om de
effectiviteit van economisch beleid te vergroten. De keynote-sprekers zijn: Günter
Verheugen (Vice-President Europese
Commissie), Jan Willem Oosterwijk
(Secretaris-generaal bij het ministerie van
Economische Zaken), Jacques Pelkmans
(College van Europe, Brugge), Jean
Pisani-Ferry (Bruegel), Michael Keen
(IMF), Gilles Saint Paul (University of
Toulouse), Iain Begg (London School of
Economics), Harald Grethe (Humboldt
University Berlin), Jordi Gual (IESE
Business School, Barcelona) en Rick van
der Ploeg (European University Institute,
Florence).
Voor meer informatie over het
congres kunt u terecht op de site:
www.cpb.nl/nl/activ/subsidiarity

Optimaal resultaat met
minimale inspanning
Op 18 oktober vindt van 12.30 tot
17.00 uur het door de Rijksacademie voor
Financiën & Economie en de Academie
voor Wetgeving georganiseerde congres
over subsidies in Den Haag plaats. De titel
van het congres is: ‘Optimaal resultaat
met minimale inspanning’ en er zullen
verschillende workshops en lezingen over
subsidies worden gehouden.
Voor meer informatie kunt u terecht op de
website: rijksacademie.minfin.nl

Seminars
Encore/NMa
17 oktober: Innovation and competitive
pressure, X. Vives (Insead en IESE
Business School). Registratie via Liesbeth
van Anken: e.a.m.vananken@nmanet.nl
of Britta Duiker: info@encore.nl
www.encore.nl.

CentER
9 oktober: The term structure of real rates
and expected inflation, A. Ang (Columbia
Business School).
18 oktober: Recordkeeping and spontaneously ordered exchange, G. Waymire
(Emory University).
30 oktober: The determinants of stock
and bond return comovements, L. Baele
(Universiteit van Tilburg).
6 november: Long-run risk through
consumption smoothing, L. Lochstoer
(London Business School).
7 november: Cooperation in environmental
policy: A spatial approach, R. Davies
(University of Oregon).
14 november: A within-subject analysis of
other-regarding preferences, H-T. Normann
(Royal Holloway, University of London).
center.uvt.nl

Tinbergen Instituut
9 oktober: Tax compliance and firms’
strategic interdependence, R. Bayer
(University of Adelaide).
10 oktober: Kahneman meets the quitters:
Peak-end behaviour in the labour market,
A. Clark (PSE, Paris).
16 oktober: Ambiguity aversion, robustness,
and the variational representation of preferences, M. Marinacci (University of Turin).
www.tinbergen.nl

CPB
10 oktober: A small stochastic model of
a pension fund with endogenous saving,
J. Bonenkamp (CPB).
12 oktober: Time as a trade barrier: implications for low-income countries, H. Kyvik
Nordås (OECD).
17 oktober: A cohort analysis of female labour force participation in the Netherlands,
M. Knoef (CenterData, UvT).
www.cpb.nl

510

ESB 6

oktober 2006

Personalia
Prof.mr Sjoerd Eisma (1949) is benoemd
tot bijzonder hoogleraar Effecten, markten en regulering aan de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit
van Amsterdam (UvA). De leerstoel is
ingesteld vanwege de Stichting Effecten,
Markten en Regulering, een initiatief van
Euronext Amsterdam NV. Sjoerd Eisma
gaat zich richten op het signaleren van
ontwikkelingen binnen de Nederlandse
en internationale economie, en het in
kaart brengen van het effect daarvan
op de Nederlandse wet- en regelgeving.
Eisma was van 1997 tot 2005 bijzonder
hoogleraar Bank- en effectenrecht aan
de Universiteit Leiden.
Op donderdag 12 oktober vindt om
16.30 uur de inauguratie plaats van
prof.dr Arno M. Riedl aan de Faculteit
der Economische Wetenschappen
& Bedrijfskunde van de Universiteit
van Maastricht. Riedl is benoemd tot
hoogleraar in Economics of the Public
Sector. De titel van zijn inaugurale rede
luidt: ‘Facts and fiction in public economics; how behavioural and experimental
economics can inform public policy’.
A.M. Riedl studeerde en promoveerde
aan de universiteit van Wenen en is
sinds 1998 actief bij CREED (Center for
Research in Experimental Economics
and Political Decision-making).

Promoties
Op vrijdag 13 oktober promoveert
om 14.00 uur drs. K.I.M. Rhodein
aan de Faculteit der Economische
Wetenschappen & Bedrijfskunde van
de Universiteit van Maastricht. De titel
van het proefschrift is: ‘Intertemporal
choice and competitive equilibrium’.
www.unimaas.nl
Op vrijdag 27 oktober promoveert
om 10.15 uur mr. C. Di Maria aan
de Faculteit der Economische
Wetenschappen in de Aula van de
Universiteit van Tilburg. De titel van
het proefschrift is: ‘Choosing the
direction: investment, the environment,
and economic development’.
Op maandag 30 oktober promoveert
om 16.15 uur drs. M.G. de Jong
aan de Faculteit der Economische
Wetenschappen in de Aula van de
Universiteit van Tilburg. De titel van
het proefschrift is: ‘Response bias
in international marketing research’.
www.uvt.nl