Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 6 2009

agenda
Personalia
Barbara Baarsma is per 20 februari
2009 benoemd tot bijzonder hoogleraar
Marktwerking- en mededingingseconomie aan de Universiteit van Amsterdam.
De leerstoel Toegepast Economisch
Onderzoek is ingesteld door de Stichting
Economisch Onderzoek (SEO). Baarsma
promoveerde in 2000 op haar proefschrift
over de monetaire waardering van externe
effecten. Na haar promotie trad zij in
dienst bij SEO Economisch Onderzoek.
Dirk Schoenmaker wordt per 16 maart
2009 benoemd tot decaan van de
Duisenberg school of finance. Momenteel
is Schoenmaker nog werkzaam als directeur Europa, mededinging en consumenten bij het Ministerie van Economische
Zaken. Daarnaast is hij deeltijdprofessor
aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Schoenmaker studeerde economie en
rechten aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam en promoveerde aan de London
School of Economics.
Randolph Sloof is per 1 februari 2009
benoemd tot hoogleraar organisatieecono­ ie. Sloof is sinds 2006 werkzaam
m
als universitair hoofddocent aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij promo­
veerde in 1997 op het proefschrift
g
­ etiteld: Game-theoretic models of the
political influence of interest groups aan
de Universiteit van Amsterdam.
Frank Smets is per 16 februari 2009
benoemd tot honorair hoogleraar op
de nieuwe Duisenbergleerstoel aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Smets zal zijn
nieuwe functie combineren met zijn baan
als directeur onderzoek aan de ECB en
gasthoogleraar aan de Universiteit Gent.
Smets promoveerde in 1993 aan Yale
University en is per 1998 verbonden aan
de ECB.

Promoties
Op 26 maart promoveert Larissa Sjarbaini
aan de Rijksuniversiteit Groningen. De titel
van haar proefschrift luidt The knowledge
dynamics of organizational innovation.
­
Haar promotoren zijn de professoren René
Jorna en Bart Nooteboom. De plechtigheid vindt om 14.45 uur plaats in het
academiegebouw van de universiteit.

Afscheidssymposium
Op 25 maart 2009 zal professor Henk
Tijms afscheid nemen als hoogleraar
besliskunde aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Ter gelegenheid van zijn
afscheid zal er een symposium gehouden

worden, getiteld Besliskunde: realistisch
rekenen. Sprekers zijn onder anderen
de professoren Frank van der Duyn
Schouten en Ton de Kok. Het symposium
vindt plaats in het auditorium van de
universiteit.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het secretariaat:
secretariaateconomie@feweb.vu.nl.

Seminars

Grensoverschrijdende zorg

12 maart: Towards a democratic
division of labour in Europe. The
combination model as a new integrated
approach to work and family life, Walter
van Dongen (Studiedienst van de
Vlaamse Regering).
www.uva-aias.net

Op 19 maart organiseert de Vereniging
voor Gezondheidseconomie (VGE) in
samenwerking met het departement
Tranzo van de Universiteit van Tilburg een
congres over grensoverschrijdende zorg.
Sprekers zijn onder anderen Jos Draijer
(Ministerie van VWS) en Marcel Canoy
(Ecorys). De dag zal geleid worden door
Johan Polder (VGE). Het congres vindt
plaats in het Cobbenhagengebouw van de
Universiteit van Tilburg en duurt van 9.30
tot 17.00 uur.
Voor meer informatie en inschrijven kunt u
de website www.uvt.nl/tranzo/vgecongres
raadplegen. Tevens kunt u mailen naar
Rianne Kruijssen: rianne.kruijssen@planet.
nl, of bellen naar 06-13253584.

Professioneel asset management
Op 19 maart organiseert ERIM een
congres met als thema: Professional asset
management. Tijdens het congres zal er
gesproken worden over recent onderzoek
over beleggingsfondsen, hedgefondsen,
pensioenfondsen en andere vormen van
portofolio-management. Sprekers zijn
onder anderen Samual Hanson (Harvard
University), Harrison Hong (Princeton
University) en Keith Brown (University of
Texas). De deadline voor aanmelding is
vrijdag 13 maart. Het congres vindt plaats
op de Erasmus Universiteit Rotterdam en
duurt van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.erim.nl/events, voor vragen kunt u
ook mailen naar mlissenberg@rsm.nl.

Parlementaire agenda
Op 18 maart vergadert de vaste
c
­ ommissie van Financiën over het
ra­ port van­­de Commissie grensp
arbeiders. Op de agenda staat een
be­ preking van het kabinetsstandpunt
s
en een brief van het Beneluxparlement
over grensarbeiders.
Op 26 maart vergadert de vaste
c
­ ommissie voor Economische Zaken
over de richtlijn consumenten­
bescherming. Op de agenda staat een­
richtlijn voor consumentenrechten.
Meer informatie kunt u vinden via ­
www.t­­
weedekamer.nl.

ABS
12 maart: Kredietcrisis of governance
crisis? Hans Strikwerda (Universiteit
van Amsterdam) en Paul Renauld (CFO
Biomet Europe B.V.).
www.abs.uva.nl

AIAS

Center
13 maart: Are flatter organizations more
innovative? Hierarchical depth and
the importance of ideas, Christopher
Tuccini (Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne).
www.center.nl

ERIM
10 maart: From Pabst to Pepsi: the
deinstitutionalization of social practices
and the creation of entrepreneurial
opportunities, Pamela Tolbert (Cornell
University).
12 maart: Performance surprises and
uncertain managerial ability: evidence
from CEO turnovers, Shane Dikolli
(Duke University).
www.erim.nl

NICE
17 maart: The road may not have been
taken, but it was explored: behavioral
economic concerns in early twentieth
century consumer choice theory, Wade
Hands (University of Puget Sound).
www.ru.nl/nice

Tinbergen Instituut
10 maart: Bayesian estimation of retail
demand under partially observed outof-stocks, Eric Bradlow (University of
Pennsylvania).
11 maart: Market conditions and
general practitioners’ referrals, Albert
Ma (Boston University).
12 maart: Modeling and ­orecasting
f
federal target rate decisions with
Bayesian model averaging, Sjoerd
van den Hauwe (Erasmus Universiteit
Rotterdam).
20 maart: Deterrence of horizontal
mergers: empirical evidence from
the U.S. industries, Jo Seldeslachts
(Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung).
www.tinbergen.nl

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders

te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

ESB

94(4555) 6 maart 2009

159