Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 11 2008

agenda
Personalia
Het College van Bestuur van de Erasmus
Universiteit Rotterdam heeft prof. dr
George Yip benoemd tot decaan van RSM
Erasmus University per 16 januari. Hij
volgt prof. dr Han van Dissel op, die op 1
september 2007 algemeen directeur werd
van CEDEP (European Centre for Executive
Development) in Fontainebleau, Frankrijk.
Op 25 januari zal prof. dr Johan Polder
zijn ambt als bijzonder hoogleraar
Economische aspecten van gezondheid
en zorg aan de Universiteit van Tilburg
aanvaarden met het uitspreken van de
rede Veelkleurig grijs. De bijeenkomst
vindt plaats in de aula van de universiteit
en begint om 16.15 uur.

Promoties
Op 11 januari promoveert J. Hoekstra
aan de faculteit der Economische
Wetenschappen en Bedrijfskunde van de
Vrije Universiteit Amsterdam. De titel van
het proefschrift luidt: Essays on integrated modelling with applications to marine
ecosystem management. Promotor is prof.
dr J.C.J.M. van den Bergh. De promotie
vindt plaats om 10.45 uur in de aula van
de universiteit.
Op 14 januari promoveert A. Alshinawi
aan de faculteit der Managementweten­
schappen van de Radboud Universiteit
Nijmegen. De titel van het proefschrift
luidt: The political economy of the pharmaceutical industry in Egypt. Promotoren
zijn prof. dr R.H. Lieshout en dr W. Hout.
De promotie vindt plaats om 13.30 uur in
de academiezaal Aula.
Op 14 januari promoveert O. Bouwmeester
aan de faculteit der Economische
Wetenschappen en Bedrijfskunde van de
Vrije Universiteit Amsterdam. De titel van
het proefschrift luidt: Advice as argument.
Economic deliberation in management
consulting and academic contract research. Promotor is prof. dr A. Klamer. De
promotie vindt plaats om 15.45 uur in de
aula van de universiteit.
Op 18 januari promoveert R. Hoevenaars
aan de faculteit Economische Weten­
schap­ en en Bedrijfskunde van de Uni­
p
versi­eit Maastricht. De titel van het proef­
t
schrift luidt: Strategic asset allocation and
asset liability management. Promotoren
zijn prof. dr F.C. Palm, prof. dr P.C.
Schotman en prof. dr T.B.M. Steenkamp.
De promotie vindt plaats om 10.00 uur in
het auditorium van de universiteit.

Op 25 januari promoveert
K. Boer-Sorban aan de faculteit der
Economische Wetenschappen van de
Erasmus Universiteit Rotterdam. De titel
van het proefschrift luidt: Agent-based
simulation of financial markets: A modular, continuous-time approach. Promotor
is prof. dr A. de Bruijn. De promotie vindt
plaats om 11.00 uur in de senaatszaal
van universiteitscomplex Woudestein.

Seminars

Concurrentie banksector

29 januari: The impact of social
capi­al on crime: Evidence from the
t
Netherlands, S. Akcomak (UNU-MERIT).
www.cpb.nl

Op 31 januari organiseren het CPB,
Cent­ R/TILEC van de Universiteit van
E
Til­ urg, het Ministerie van Economische
b
Zaken en het Kenniscentrum voor Orden
­ ings­ raagstukken een workshop over de
v
effecten van concurrentie in de banksec­
tor. Sprekers zijn: M. van Leuvensteijn
(CPB), dr N. Cetorelli (Federal Reserve
Bank of New York) en prof. dr A.W.A.
Boot (Universiteit van Amsterdam).
Discussianten zijn: Ch. Wijnker (Ministerie
van Financiën), prof. dr H. Degryse
(Universiteit van Tilburg en Universiteit
Leuven) en dr E. Droste (CRA Int.).
De bijeenkomst vindt plaats op de
vierde verdieping van het Ministerie van
Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg
153 te Den Haag en duurt van 13.30 uur
tot 17.15 uur. Voor meer informatie kunt u
www.uvt.nl/tilec raadplegen.
Voor registratie kunt u een e-mail met uw
naam en affiliatie sturen naar Ali Aouragh
(a.aouragh@cpb.nl).

Arbeidsparticipatie
Op 8 februari organiseert de Universiteit
Utrecht een symposium over de partici­
patie van vrouwelijke zelfstandigen op de
arbeidsmarkt. Sprekers zijn prof. dr J.J.
Schippers (Universiteit Utrecht), mr A.J.
Wiersma (FNV), H. de Geus (Utrechtse
Hof van Justitie), dr S. Burri (Universiteit
Utrecht), mr H.M. Cadenau (Pels Rijcken
& Drooglever Fortuijn) en F. Pereira
(Europese Commissie).
De bijeenkomst vindt plaats in De
Raadzaal, Achter Sint Pieter 200 te
Utrecht en duurt van 11.30 uur tot 16.30
uur. Voor meer informatie en registratie
kunt u contact opnemen met de Science
Shop van de universiteit via telefoonnummer 030-253 7025.
In ESB van 14 december, nr. 4524, is
bij het artikel De allochtone economie
van het CPB van Murat Kotan een regel
in tabel 1 niet correct weergegeven. In
de regel sociale voorzieningen hadden de
bedragen 63, 48, 120, 84 moeten zijn.

CPB

15 januari: Identifying human capital
spillovers: Evidence from Dutch postal
code areas, E. Canton (Europese
Commissie en CPB).
17 januari: Do unemployment benefits
promote or hinder structural change?,
T. Boeri (Università Bocconi).

Tinbergen Instituut
15 januari: Firms and flexibility,
B. Hobijn (Federal Reserve Bank of
New York).
18 januari: Consistent estimation of
dynamic panel data models with crosssectional dependence, V. Sarafidis
(University of Sydney).
24 januari: The integration of environmental concerns into the design process: Interorganizational and intra-organizational management of sustainable
design, B. Bossink (Vrije Universiteit
Amsterdam).
www.tinbergen.nl

UNU-MERIT
17 januari: Approach for analysing capabilities in latecomer software companies, Rousseva Rossitza (UNU-MERIT).
22 januari: ICT and innovation:
Evolving opportunities, Th. Andersson
(Högskolan i Jönköping).
www.merit.unu.edu

TILEC-AFM
18 januari: Eternal sunshine on a
spotless policy? Exclusive dealing under
article 82 EC, P. Lugard (Philips).
18 januari: Exclusive contracts and
demand foreclosure, D. Spector (Paris
School of Economics).
www.uvt.nl/tilec

NiCE
12 februari: Gendered institutions: Why
women’s access to resources does not
always translate into empowerment,
I. van Staveren (Radboud Universiteit
Nijmegen).
www.ru.nl/nice

ESB

11 januari 2008

31