Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 18 2006

agenda
Personalia
Hoogleraar aan de faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen van de Universiteit
van Tilburg en Netspar-directeur prof.
dr L. Bovenberg heeft op 10 mei in
Utrecht de Hudig-Langeveldt Prijs 2007
ter waarde van 10.000 euro ontvangen
van de Hudig-Langeveldt Stichting. De
stichting waardeert daarmee Bovenbergs
werk op het gebied van vergrijzing en
levensloop. T. Willems, student van de
master Economics and Finance of Aging
aan dezelfde universiteit, ontving de Aon
Studieprijs 2007 van 5.000 euro voor
zijn scriptie The Scandinavian model:
not as desirable as it seems. De HudigLangeveldt Stichting is gelieerd aan de
financiële dienstverlener Aon.
Op vrijdag 25 mei houdt prof. dr E. Brouwer
zijn oratie: Innovatie en concurrentie: op
zoek naar de bron van welvaart en vooruitgang. Tijdens zijn rede gaat Brouwer in op
hoe de wisselwerking tussen innovatie en
concurrentie de productiviteitsgroei kan
stimuleren. Op grond van nieuwe modellen onderzoekt hij welke omstandigheden
dat zijn. Met het uitspreken van de rede
aanvaardt Erik Brouwer zijn aanstelling
als bijzonder hoogleraar Mededinging en
Innovatie aan de Universiteit van Tilburg. De
bijeenkomst vindt plaats om 16.15 uur in de
aula van de universiteit.

Promoties
Op 25 mei promoveert S. Ficco aan de
faculteit der Economische Wetenschappen
van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Promotor is prof. dr M.C.W. Janssen. De
titel van het proefschrift luidt: Essays
on imperfect information-processing in
economics. De promotie vindt plaats om
11.00 uur in de senaatszaal van universiteitscomplex Woudestein.
Op 31 mei promoveert D. van Liere aan de
faculteit der Economische Wetenschappen
van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Promotor is prof. dr P.H.M. Vervest. De titel
van het proefschrift luidt: Network horizon
and the dynamics of network positions: a
multi-method multi-level longi­tudinal study
of inter­firm networks. De promotie vindt
plaats om 13.30 uur in de senaatszaal van
universiteitscomplex Woudestein.

Uitleg jaarverslag DNB
Ter gelegenheid van de publicatie van het
jaarverslag 2006 van De Nederlandsche
Bank, vindt op 30 mei een discussiebijeenkomst plaats op de faculteit der
Economie en Bedrijfswetenschappen
van de Universiteit van Amsterdam.
Dr N. Wellink (president van De
Nederlandsche Bank) geeft een persoon-

lijke, korte toelichting op het recentelijk
verschenen jaarverslag, het beleid van
de bank en het toezicht op de financiële
sector. Vervolgens gaat hij in op vragen en
opmerkingen vanuit de zaal.
De bijeenkomst vindt plaats op het
Roeterseiland – gebouw A, Roeterstraat 15
Amsterdam en duurt van 18.00 uur tot
20.00 uur. Voor meer informatie kunt u
www.feb.uva.nl raadplegen.

Liberalisering van infrastructuren
Op 31 mei en 1 juni organiseert de faculteit Technologie, Beleid en Management
van de TU Delft haar tiende jaarcongres
over economie in infrastructuren en heeft
als titel: Liberalization of infrastructures
reconsidered. Waar liberalisering in nutssectoren en overheidsbedrijven onder
meer voor lagere prijzen en meer welvaart
moest zorgen, zijn na een tweetal decennia nog niet alle knelpunten opgelost.
Tijdens de bijenkomst wordt ondermeer
gekeken naar de onderschatte rol van
technologie en de beperkingen aan het
creëren van concurrentie. Tijdens het congres wil men een beter inzicht krijgen over
hoe men in de toekomst verder moet met
de liberalisering van bijvoorbeeld de gas-,
water en telecominfrastructuur. Spekers
zijn onder andere prof. dr M. Shirley
(Wereldbank, Ronald Coase Institute),
prof. dr D. Parker (Cranfield University) en
dr M.J. Marcus (voormalig lid van de US
Federal Communications Commission).
De bijeenkomst vindt plaats in De
Prinsenhof in Delft. Belangstellenden
kunnen voor meer informatie en registratie
http://www.eviconference.nl/10thConference/
10thConference.html raadplegen.

Dreesseminar
Op 1 juni organiseert de Wim Drees
Stichting haar jaarlijkse seminar met als
titel: Wat te doen met 1000 miljoen voor
onderwijs? Tijdens de bijeenkomst worden de middelen voor het onderwijs uit
het recente coalitieakkoord besproken.
Waarborging van de kwaliteit van het
onderwijs, beperking van de schooluitval en
de taakverdeling tussen de overheid en de
schoolbesturen zijn onderwerpen die aan
de orde zullen komen. Prof. dr J. Dronkers
(Europees Universitair Instituut in Florence),
drs M. Blom (Willibrord Stichting) en prof.
dr A. Heertje (emeritus hoogleraar aan de
UvA) geven hun visie waarop dr R. Plasterk
(minister van OCW) reageert. Daarna volgt
een discussie onder leiding van drs G. Zalm
(oud-minister van Financiën).
De bijeenkomst wordt gehouden op het
Gymnasium Haganum in Den Haag en
duurt van 13.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie en inschrijven kunt u
www.wimdreesstichting.nl raadplegen.

Seminars
CentER
23 mei: How to help unemployed find
jobs quickly: Experimental evidence
from a mandatory activation program,
J. van Ours (Universiteit van Tilburg).
29 mei: Inflation targeting and monetary policy activism, T. Sekine
(Bank for International Settlements,
Zwitserland).
30 mei: An auction market for journal
articles, Jens Prüfer (Universiteit van
Tilburg).
www.center.nl

CPB
22 mei: Dedicated doctors: public and
private provision of health care with
altruistic physicians, J. Delfgaauw
(Erasmus Universiteit Rotterdam).
www.cpb.nl

ERIM
22 mei: Earnings’ quality and smoothing, M. Kirschenheiter (Krannert
School of Management).
24 mei: Capital expenditures,
financial constraints, and the use­ of
options, T. Adam (Sloan School of
Management).
www.erim.nl

Netspar
24 mei: An analysis of individual
accounts for the unemployment risk,
E. Jongen (CPB).
31 mei: Social security risk in general
equilibrium, P. Broer (CPB).
www.netspar.nl

TILEC
4 juni: Liquidation values and the credibility of financial contract renegotiation:
Evidence from U.S. airlines,
E. Benmelech (Harvard University).
www.uvt.nl/tilec

Tinbergen Instituut
22 mei: Economic damage of
large-scale disasters, M. Bockarjova
(Vrije Universiteit Amsterdam).
29 mei: Liquidity and liquidity risk premia in the CDs market, D. Bongaerts
(Universiteit van Amsterdam).
www.tinbergen.nl

ESB

18 mei 2007

319