Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 12 2016

.

Agenda ESB
287Jaargang 101 (4732) 14 april 2016
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Promoties
Op 18 april promoveert Bernadette Mukhwana Wanjala aan
de Tilburg University op haar proefschrift Can the big push ap-
proach end rural poverty in Africa? Insights from Sauri Millenium
Village in Kenya. Haar promotoren zijn Jeffrey James en Roldan
Muradian Sarache. De plechtigheid vindt plaats in de Ruth First
zaal van de universiteit en begint om 10.15 uur.
Op 20 april promoveert Karolina Ryszka aan
de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proef-
schrift Resource extraction and the green paradox:
accounting for political economy issues and climate
policies in a heterogeneous world. Haar promotoren zijn Cees Wit-
hagen en Gerard van der Meijden. De plechtigheid vindt plaats
in de Aula van de universiteit en begint om 11.45 uur.
Op 20 april promoveert Mark Kagan aan de Vrije Universiteit
Amsterdam op zijn proefschrift Issues in climate change econo-
mics: uncertainty renewable energy innovation and fossil fuel scar-
city. Zijn promotoren zijn Cees Withagen en Rick van der Ploeg.
De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de universiteit en
begint om 13.45 uur.
Op 21 april promoveert Violeta Misheva aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam op haar
proefschrift The long run effects of a bad start.
Haar promotoren zijn Fabian Amtenbrink en
Wybe Douma. De plechtigheid vindt plaats in
de Senaatszaal van campus Woudestein en begint om 11.30 uur.
Op 26 april promoveert Mukul Tyagi aan de Universiteit Maas-
tricht op zijn proefschrift Risk in pension plans. Zijn promotoren
zijn Peter Schotman en Dennis Brams. De plechtigheid vindt
plaats in de Aula van de universiteit en begint om 16.00 uur.
Op 28 april promoveert Brenda Bos aan de Rijksuniversiteit
Groningen op haar proefschrift Creating value from alliance port-
folios: connecting internal structures and external knowledge recom-
bination. Haar promotoren zijn Dries Faems en Florian Noseleit.
De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van de
universiteit en begint om 12.45 uur.
Parlementaire agenda
Op 20 april vergadert de Vaste Kamercommissie voor Eco-
nomische Zaken met de minister over energie.
Op 28 april vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de minister over
robotisering op de arbeidsmarkt.
Conferentie
Op 21 en 22 april organiseert het Tinbergen Instituut de conferentie Combating
climate change. Lessons from macroeconomics, political economy, and public finance.
De hoofdsprekers in Amsterdam zijn Geoffrey Heal (Columbia Business School,
Verenigde Staten) en Hans-Werner Sinn (Ludwig-Maximilians-Universität en
CESifo, München, Duitsland).
Debat
Op 25 april vindt in de Rode Hoed te Amsterdam het debat Banken: alles wat nog
niet altijd is doorgedrongen plaats. Tot de sprekers behoren Arnoud Boot (UvA),
Onno Ruding (oud-minister van Financiën) en Irene van Staveren (EU
R).
Seminars
ABS
18 apr Collaborative promotion of tech-
nology standards and the impact on in-
novation and industry structure: evidence
from modern patent pools, Keyvan Vak-
ili (London Business School, Verenigd
Koninkrijk).
ACLE
19 apr The future of secured credit, Jesse
M. Fried (Harvard Law School, Ver-
enigde Staten).
CPB
20 apr Tax arbitrage incentives for mort-
gage prepayment behavior: evidence for
Dutch micro data, Stefan Groot (CPB).
21 apr Groei & krimp: waar moeten we
bouwen – en waar vooral niet?, Wouter
Vermeulen (CPB).
28 apr Optimal income taxation in union-
ized labor markets, Bas Jacobs (Erasmus
Universiteit Rotterdam).
CREED
21 apr A commercial gift for charity, Adri-
aan Soetevent (Rijksuniversiteit Gron-
ingen).
TINBERGEN
19 apr The public sector wage premium
in Spain: evidence from longitudinal ad-
ministrative data, Enrique Moral-Benito
(Banco de España, Spanje).
20 apr Corporate culture and mergers
and acquisitions, Kai Li (University of
British Columbia, Canada).
25 april When fair isn’t fair: sophisticated
time inconsistency in social preferences,
James Andreoni (University of Califor-
nia, San Diego, Verenigde Staten).
UNU-MERIT
28 apr International emigration and the
labour market outcomes of women staying
behind in Morocco, Anda David (Agence
Française de Développement, Frankrijk).
Oraties
Op 21 april spreekt Bert Helmsing zijn afscheidsoratie getiteld How to value chains for
local development aan de International Institute of Social Studies uit. De plechtigheid
vindt plaats in het ISS-gebouw in Den Haag en begint om 16.00 uur.
Op 22 april spreekt Cees Withagen zijn afscheidsoratie getiteld Groene en grijze para-
doxen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam uit. De plechtigheid vindt plaats in de
Aula van de universiteit en begint om 15.45 uur.

Auteur