Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 30 2016

.

Agenda ESB
255Jaargang 101 (4731) 31 maart 2016
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Promoties
Op 1 april promoveert Martha Contreras aan de Universi-
teit Maastricht op haar proefschrift Link about it; the social
capital of banks. Haar promotoren zijn Jaap Bos en Stefanie
Kleimeier. De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de
universiteit en begint om 10.00 uur.
Op 5 april promoveert Jia-Ping Huang aan de Vrije Universiteit Amsterdam
op zijn proefschrift Topics on social and economic networks. Zijn promotoren
zijn Gerard van der Laan, Ines Lindner en Maurice Koster. De plechtigheid
vindt plaats in de Aula van de universiteit en begint om 13.45 uur.
Op 5 april promoveert Jochem Zweerink aan de Vrije Universiteit Amster-
dam op zijn proefschrift Retirement decisions, job loss and mortality. Zijn pro-
motoren zijn Maarten Lindeboom, Hans Bloemen en Stefan Hochguertel.
De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de universiteit en begint om
15.45 uur.
Op 8 april promoveert Jürg Niemöller aan de Universiteit van Tilburg op
zijn proefschrift Aspect oriented service composition for telecommunication ap-
plications. Zijn promotoren zijn Mike Papazoglou en Willem-Jan van den
Heuvel. De plechtigheid vindt plaats in het Auditorium van de universite
it
en begint om 10.15 uur.
Op 12 april promoveert Hatice Caglayankaya aan de Universiteit Utrecht
op haar proefschrift Mogelijkheden voor betere coördinatie van socialezeker-
heidsrechten voor naar de EU geëmigreerde en vanuit de EU geëmigreerde der-
delandonderdanen . Haar promotor is Frans Pennings. De plechtigheid vindt
plaats in het Academiegebouw van de universiteit en begint om 13.45 uur.
Op 13 april promoveert Paola Morales Acevedo aan de Universiteit van Til-
burg op haar proefschrift Essays on banking. Various aspects of the interaction
between a firm and its creditor banks. Haar promotoren zijn Steven Ongena en
Hans Degryse. De plechtigheid vindt plaats in het Auditorium van de uni-
versiteit en begint om 16.15 uur.
Op 14 april promoveert Wim Siekman aan de Rijksuniversiteit Groningen
op zijn proefschrift Search and switching costs. Zijn promotoren zijn Rob Ales-
sie en Marco Haan. De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw
van de universiteit en begint om 16.15 uur.
Parlementaire agenda
Op 3 april organiseert de Politieke voorbereidingsgroep IPC Energie
de Interparlementaire Conferentie Energie.
Op 13 april vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische
Zaken met de minister over de gastvrijheidseconomie.

Op 14 april vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken
en Werkgelegenheid met de staatssecretaris over het armoede- en
schuldenbeleid.
KVS Economencafé
Op 14 april organiseert de KVS het jaarlijkse Economencafé. De KVS
organiseert dit evenement in samenwerking met Metaforum en ESB.
Het onderwerp is: ‘Tien jaar Zorgverzekeringswet: waar staan we en
hoe verder?’
Seminars
CPB
5 apr Policy shocks and wage rigidi-
ty: empirical evidence from regional
effects of national shocks, Maarten
de Ridder (University of Cam-
bridge, Verenigd Koninkrijk).
12 apr The job rating game: the ef-
fects of revolving doors on analyst
incentives, Elisabeth Kempf (UvT).
EUR
6 apr The true cost, Mariangela
Lavanga (EUR).
GSBE
11 apr Other people’s money:
the financialisation of the econo-
my, John Kay (London School of
Economics, Verenigd Koninkrijk).
TINBERGEN
5 apr Ready for boarding? The ef-
fects of a boarding school for dis-
advantaged students, Marc Gur-
gand (Paris School of Economics,
Frank rijk).
6 apr Does inflation targetting
matter? An experimental investi-
gation, Camille Cornand (GATE,
Frankrijk).
11 apr School finance reform and
the distribution of student achieve-
ment, Jesse Rothstein (University
of California, Verenigde Staten).
12 apr The labor market effects
of credit market information,
Marieke Bos (Stockholm School
of Economics, Zweden).

SER
11 apr The role of various stakehold-
ers in the energy transition, Mariëtte
Hamer (SER).
UNU-MERIT
7 apr Innovation for remaking the
planet: some economics of geoengi-
neering R&D, Timo Goeschl (Uni-
versität Heidelberg, Duitsland).
Oraties
Op 4 april spreekt Anna Gerbrandy haar oratie getiteld Toekomstbestendig
mededingingsrecht aan de Universiteit Utrecht uit. De plechtigheid vindt
plaats in het Academiegebouw van de universiteit en begint om 16.15 uur.

Auteur