Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 2 2016

Agenda ESB
191Jaargang 101 (4729) 3 maart 2016
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Promoties
Op 10 maart promoveert Andrew
Adrian Pua aan de Universiteit van
Amsterdam op zijn proefschrift Re-
sponses to the incidental parameter
problem. Zijn promotoren zijn Peter
Boswijk en Steven Van Bellegem, en
zijn copromotor is Maurice Bun. De
plechtigheid vindt plaats in de Agnietenkapel van de universi-
teit en begint om 14.00 uur.
Op 11 maart promoveert Jude Oboh aan de Universiteit Utrecht
op zijn proefschrift Cocaine hoppers. The Nigerian involvement in
the global cocaine trade. Zijn promotoren zijn Dina Siegel en Da-
mián Zaitch. De plechtigheid vindt plaats in het Academiege-
bouw van de universiteit en begint om 12.45 uur.
Op 17 maart promoveert Dennis Bo-
nam aan de Vrije Universiteit Amster-
dam op zijn proefschrift The curse of
sovereign debt and implications for fiscal
policy. Zijn promotor is Eric Bartels-
man. De plechtigheid vindt plaats in
het Auditorium van de universiteit en
begint om 11.45 uur.
Parlementaire agenda
Op 9 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor Fi-
nanciën met de minister over FinTech.
Op 9 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor Bui-
tenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met de
minister over inclusieve ontwikkeling in Nederlandse ont-
wikkelingssamenwerking.
Op 9 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid met de minister over de
Wet werk en zekerheid.
Op 16 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Economische Zaken met de minister over groene groei.
Op 17 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Infrastructuur en Milieu met de minister over de concur-
rentiepositie van de haven Rotterdam.
Op 17 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de minister over
arbeidsomstandigheden.
Seminars
ABS
8 mrt Stakeholder orientations elicit more
stakeholder cooperation via perceived
other-regarding motives, Katinka Quin-
telier (Universiteit van Amsterdam).
8 mrt Keeping up with aspirations: how
formal planning and middle manager par-
ticipation in decision-making interplay,
Stefan Linder (ESSEC Business School,
Frankrijk).
AIAS
10 mrt Four essays on the impact of fo-
reign direct investment on the French
labor market, Catherine Laffineur (Uni-
versité Paris-Dauphine, Frankrijk).
CENTER
10 mrt The sorted effects method: disco-
vering heterogeneous effects beyond their
averages , Ivan Fernandez-Val (Boston
University, Verenigde Staten).
CREED
10 mrt Observations on cooperation, Erik
Mohlin (Lunds Universitet, Zweden).
15 mrt Sticker shocks: using VAT changes
to estimate upper-level elasticities of sub-
stitution, Bart Hobijn ( Johns Hopkins
Carey Business School, Verenigde Sta-
ten).
DNB
8 mrt Mortgages and credit cycle diver-
gence in Eurozone economics, Anna Sa-
marina (Rijksuniversiteit Groningen).
ERIM
7 mrt The art of persuasion: dealer strate –
gies in the nineteenth-century art market,
Kim Oosterlinck (Université Libre de
Bruxelles, België), Paolo Serafini (Uni-
versità degli Studi di Udine, Italië) en
Filip Vermeylen (Erasmus Universiteit
Rotterdam). 11 mrt
Finding all optimal solutions for the
job shop scheduling problem, Jelke van
Hoorn (Vrije Universiteit Amsterdam).
ISS
7 mrt Technologies for civic innovation,
Clarisa Perullini (Maggacup, Argen-
tinië) en Luciana Comes (Maggacup,
Argentinië).
TARN
8 mrt The role of Europol in the refugee
crisis, Oldřich Martinů (Europol).
TINBERGEN
7 mrt Energy efficiency, productive per-
formance and the distinguishing role of
competitiveness: a global perspective,
Kostas Kounetas (University of Patras,
Griekenland).
14 mrt Temporal profiles of instant uti-
lity during anticipation, event, and recall,
Manel Baucells (Universitat Pompeu
Fabra, Spanje).
UNU-MERIT
7 mrt The costs and benefits of deep trade
agreements: the case of TTIP, Neil Fos-
ter-McGregor (UNU-MERIT).
14 mrt Changes in the global aid lands-
cape, Adam Szirmai (UNU-MERIT).
USE
8 mrt Macroeconomic conditions and the
well-being of migrants, Anna Salomons
(Universiteit Utrecht).

Auteur