Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 4 2016

Agenda ESB
127Jaargang 101 (4727) 4 februari 2016
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Promoties
Op 9 februari promoveert Ruger Lit aan de Vrije Universiteit Amsterdam
op zijn proefschrift Time varying parameter models for discrete valued time
series. Zijn promotoren zijn Siem Jan Koopman en André Lucas. De plech-
tigheid vindt plaats in het Auditorium van de universiteit en begint om
11.45 uur
Op 9 februari promoveert Daan van Uhm aan de Universiteit Utrecht
op zijn proefschrift Uncovering the illegal wildlife trade. Inside the world of
poachers, smugglers and traders. Zijn promotor is Dina Rosenblit-Siegel.
De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van de universiteit
en begint om 12.45 uur.
Op 10 februari promoveert Timotej Homar aan
de Universiteit van Amsterdam op zijn proef-
schrift Intervention in systemic banking crises. Zijn
promotoren zijn Arnoud Boot en Sweder van
Wijnbergen. De plechtigheid vindt plaats in de
Agnietenkapel van de universiteit en begint om
12.00 uur
Op 10 februari promoveert Sandra Vriend aan de Vrije Universiteit
Amsterdam op haar proefschrift Profiling, auditing and public policy:
applications in labor and health economics. Haar promotoren zijn Bas van
der Klaauw en Maarten Lindeboom. De plechtigheid vindt plaats in het
Auditorium van de universiteit en begint om 13.45 uur.
Op 16 februari promoveert Katinka van de Ven aan de Universiteit
Utrecht op haar proefschrift The formation and development of illicit perfor-
mance and image enhancing drug markets: exploring supply and demand, and
control policies in Belgium and the Netherlands . Haar promotoren zijn Dina
Rosenblit-Siegel, Damian Zaitch en Chris Hale, en haar copromotoren
zijn Caroline Chatwin en Alex Stevens. De plechtigheid vindt plaats in
het Academiegebouw van de universiteit en begint om 10.30 uur.
Op 18 februari promoveert Alex Lehr aan de Radboud Universiteit Nij-
megen op zijn proefschrift De invloed van cao-onderhandelingen op andere
cao-onderhandelingen. Zijn promotoren zijn Agnes Akkerman en René
Torenvlied. De plechtigheid vindt plaats in de Academiezaal Aula van de
universiteit en begint om 14.30 uur.
Prospects for curative mental health care
Op 17 februari organiseren het Centraal Planbureau, de Neder-
landse Zorgautoriteit en TILEC de gezondheidsbeleidworkshop
Prospects for curative mental health care. Tijdens dit evenement ko-
men onder anderen Tom McGuire (Harvard University, Verenigde
Staten) en Edwin de Beurs (Universiteit Leiden) aan het woord. De
workshop vindt plaats bij de NZa en begint om 13.30 uur.Robotisering en arbeidsmarkt
Op 16 februari organiseert de Sociaal-Economische Raad de werkcon-
ferentie Robotisering en arbeidsmarkt. Tijdens dit evenement komt onder
anderen Peter-Paul Verbeek (Universiteit Twente) aan het woord. De
conferentie vindt plaats bij de SER en begint om 14.00 uur.
Seminars
AIAS
11 feb Getting welfare to work, Els
Sol (Universiteit van Amsterdam)
CPB
9 feb The effect of financial develop-
ment on economic growth: a meta-
analysis, Mariëlle Non (Centraal
Planbureau) en Dirk Bezemer
(Rijksuniversiteit Groningen).
GSBE
16 feb Nonparametric estimation
of risk measures of collective risks,
Henryk Zähle (Universität des
Saarlandes, Duitsland).
TINBERGEN
8 feb Working out your model’s kinks,
Thomas Mertens (Federal Reserve
Bank of San Francisco, Verenigde
Staten).
11 feb Determinants of international
consumption risk sharing in deve-
loping countries, Malin Gardberg (Erasmus Universiteit Rotterdam).
17 feb
Time series, Granger causality
and networks, Dimitris Kugiumtzis
(Aristotle University of Thessa-
loniki, Griekenland).
UNU-MERIT
11 feb Appropriate technology,
human capital, and development
accounting, Beatrice Farkas
(Deutsches Institut für Wirt-
schaftsforschung Berlin, Duits-
land).
USE
15 feb Performance drivers of in co-
agglomerated related industries,
Carla Costa (Universiteit Utrecht).
U VA
11 feb Regulatory arbitrage and sys-
temic liquidity crises, Stephan Luck
(Princeton University, Verenigde
Staten).
ESB Kerstpuzzel 2015
Het correcte antwoord bij de Kerstpuz-
zel uit de ESB van 17 december 2015 is
‘De grote hervormers’. Een loting onder
de vele juiste inzendingen heeft Marko
Bos uitgewezen als winnaar. Van harte
gefeliciteerd, als beloning krijgt u de re-
cent verschenen Canon van de Economie
thuisgestuurd.
Ook geïnteresseerd in het canonboek?
Via economie.nl kunt u het boek à 28,95
euro (incl btw) bestellen.

Auteur