Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 6 2016

Agenda ESB
31Jaargang 101 (4725) 7 januari 2016
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Promoties
Op 7 januari promoveert Solmaria Halleck aan de Rijksuniversiteit Gro­
ningen op haar proefschrift Cross-sectional dependence and regional labor
market dynamics. Haar promotor is Paul Elhorst. De plechtigheid vindt
plaats in het Academiegebouw van de universiteit en begint om 16.15 uur.
Op 8 januari promoveert Stefanie Protzner aan de Eras­
mus Universiteit Rotterdam op haar proefschrift Mind the
gap between demand and supply. Haar promotor is Steef van
de Velde en haar copromotor is Laurens Rook. De plechtig­
heid vindt plaats in de Senaatszaal van de universiteit en
begint om 11.30 uur.
Op 12 januari promoveert Yuyu Zeng aan de Vrije Universiteit Amsterdam
op zijn proefschrift Topics in trans-boundary river sharing problems and econo-
mic theory. Zijn promotor is Harold Houba. De plechtigheid vindt plaats in
het Auditorium van de universiteit en begint om 13.45 uur.
Op 13 januari promoveert Lin Zhao aan de Universiteit van Amsterdam op
haar proefschrift Making real options credible: incomplete markets, dynamics,
and model ambiguity. Haar promotor is Sweder van Wijnbergen. De plech­
tigheid vindt plaats in de Agnietenkapel van de universiteit en begint o
m
10.00 uur.
Op 13 januari promoveert Fujin Zhou aan de Vrije Universiteit Amsterdam
op haar proefschrift Essays on mismeasurement and misallocation on transition
economies. Haar promotor is Eric Bartelsman. De plechtigheid vindt plaats
in het Auditorium van de universiteit en begint om 13.45 uur.
Op 13 januari promoveert Erdal Aydin aan Tilburg University op zijn proef­
schrift Energy conservation in the residential sector: the role of policy and mar-
ket forces. Zijn promotor is Dirk Brounen. De plechtigheid vindt plaats in
het Auditorium van het Cobbenhagengebouw van de universiteit en begint
om 14.15 uur.
Parlementaire agenda
Op 13 januari vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken
en Werkgelegenheid met de minister over arbeidsomstandigheden.
Op 14 januari vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Za­
ken en Werkgelegenheid met de minister over loondoorbetaling bij
ziekte.
Op 18 januari vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische
Zaken met de minister over het gaswinningsbesluit Groningen.
Op 20 januari vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Za­
ken en Werkgelegenheid met de minister over pensioenonderwerpen.
Op 21 januari vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische
Zaken met de minister over ondernemen en bedrijfsfinancieringen.
Seminars
AIAS
14 jan Law of dismissal in Japan,
Takashi Yonezu (Chuo Univer­
sity, Japan).
CPB
12 jan Effect of the status in the
housing market on post-displace-
ment labour market outcomes,
Jordy Meekes (Universiteit
Utrecht) en Mark Kattenberg
(Centraal Planbureau).
14 jan Declining labor productivity
growth – Evidence from Germany,
Bodo Aretz (Sachverständigen­
rat zur Begutachtung der
gesamt wirtschaftlichen
Entwick lung, Duitsland).
GSBE
8 jan Competitive reactions to
personal setting: the difference
between strategic and tactical actions, Niels Holtrop (Rijksuni­
versiteit Groningen).
ISS
14 jan Beyond the politics of plun-
der: coconut levies in the Philip-
pines through the lens of ‘political
settle
ments’, Charmaine Ramos
(International Institute of
So cial Sciences, Den Haag).
UNU-MERIT
14 jan Why do we need theory
and metrics of technology
up grading?, Slavo Radosevic
(University College of London,
Verenigd Koninkrijk).
21 jan Discovering preferences: an
experiment and a Bayessian repre-
sentation, Louis Lévy­Garboua
(Paris School of Economics en
Université Paris 1 Panthéon­
Sorbonne, Frankrijk).
Op 15 januari promoveert Wim Rietdijk aan de Erasmus Universiteit Rot­
terdam op zijn proefschrift The use of congitive factors for explaining entrepre

neurship: some empirical results . Zijn promotoren zijn Roy Thurik en Ingmar
Franken. De plechtigheid vindt plaats in de Senaatszaal van de universi­
teit en begint om 9.30 uur.
Op 19 januari promoveert Paul Muller aan de Vrije Universiteit Amster­
dam op zijn proefschrift Labor market policies and job search. Zijn promoto­
ren zijn Pieter Gautier en Bas van der Klaauw. De plechtigheid vindt plaats
in het Auditorium van de universiteit en begint om 13.45 uur.
Op 21 januari promoveert Raun van Ooijen aan de Rijks­
universiteit Groningen op zijn proefschrift Life cycle be-
havior under uncertainty: essays on savings, mortgages and
health. Zijn promotor is Rob Alessie en zijn copromotor is
Adriaan Kalwij. De plechtigheid vindt plaats in het Aca­
demiegebouw van de universiteit en begint om 12.45 uur.
Op 21 januari promoveert Sander Beckers aan de Rijksuniversiteit Gro­
ningen op zijn proefschrift Going beyond transactions: theoretical perspec-
tives and empirical studies on customer engagement behavior effectiveness .
Zijn promotor is Peter Verhoef en zijn copromotor is Jenny van Doorn. De
plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van de universiteit en
begint om 14.30 uur.

Auteur