Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 4 2015

  

Agenda ESB
667Jaargang 100 (4721) 5 november 2015
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Promoties
Op 9 november promoveert Ward Warmerdam aan de Eras-
mus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift Having, giving,
taking. Understanding China’s development cooperation in Africa.
Zijn promotoren zijn Mohamed Salih en Max Spoor. De plech-
tigheid vindt plaats in de Senaatszaal van de universiteit en
begint om 10.00 uur.
Op 12 november promoveert Koen Bel aan de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam op zijn proefschrift Multivariate extensions
to discrete choice modeling. Zijn promotoren zijn Dennis Fok en
Richard Paap. De plechtigheid vindt plaats in de Senaatszaal
van de universiteit en begint om 9.30 uur.
Op 17 november promoveert Silvia Consuelo Gómez Soler aan
de Universiteit Maastricht op haar proefschrift Civil conflict and
education: how does exposure to civil conflict affect human capital
accumulation? Evidence from standardized exit exams in Colombia.
Haar promotor is Jaap Dronkers. De plechtigheid vindt plaats
in het Administratiegebouw van de Universiteit Maastricht en
begint om 14.00 uur.
Op 19 november promoveert Xiaoming Cai aan de Vrije Univer-
siteit Amsterdam op zijn proefschrift Essays in labor and product
market search. Zijn promotor is Pieter Gautier. De plechtigheid
vindt plaats in het Auditorium van de universiteit en begint om
13.45 uur.
Personalia
Op 11 november spreekt Hans van Meerten zijn oratie Het ont-
staan van een Europese pensioenunie uit ter aanvaarding van het
hoogleraarschap Internationaal en Europees Recht aan de Uni-
versiteit Utrecht. De plechtigheid vindt plaats in het Academie-
gebouw van de universiteit en begint om 16.15 uur.
Op 12 november spreekt Rienk Goodijk zijn oratie Van afvinken
naar aanspreekbaarheid. Over deugdelijke governance in de semipu-
blieke sector uit ter aanvaarding van het hoogleraarschap Go-
vernance in de (semi-)Publieke Sector aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. De plechtigheid vindt plaats in het Auditorium van
de universiteit en begint om 15.45 uur.
Frank Vandenbroucke is benoemd tot universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Van-
denbroucke zal zich gaan richten op het
bevorderen van onderzoek naar en debat
over de maatschappelijke betekenis van
de Europese Unie.
Parlementaire agenda
Op 11 november vergadert de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking met de minister over economische missies.
Op 18 november vergadert de Vaste Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst
met de minister over woningcorporaties.
Seminars
ABS
9 nov The emergence of risk matrices: col-
lective symbols, flexibility normalism and
the interplay of ‘risk’ and ‘uncertainty’,
Silvia Jordan (Universität Innsbruck,
Oostenrijk).
17 nov Banks as tax planning intermedi-
aries, Ed Maydew (University of North
Carolina, Verenigde Staten).
AIAS
19 nov Regulating domestic work from the
international to the national perspective:
the legal protection of domestic workers in
Spain and the Netherlands , Nuria Ramos
Martin (Universiteit van Amsterdam)
CENTER
10 nov Social contagion of ethnic hosti-
lity, Julie Chytilova (Karlova v Praze,
Tsjechië).
11 nov Too slow a change? Deep habits,
consumption shifts and transitory tax po-
licy, Inge van de Bijgaart (Universiteit
van Tilburg).
CIFRA
6 nov Product intregation risk and merger
success, Gerard Hobert (University of
Maryland, Verenigde Staten).
CPB
17 nov Minimum wages, age-tagging, and
youth employment in the Netherlands,
Jan Kabatek (University of Melbourne,
Australië)
TINBERGEN
6 nov On the external validity of social
preference games: a systematic lab-field
study, Matteo Galizzi (London School
of Economics, Verenigd Koninkrijk).
6 nov Comparing asset pricing models by
the conditional Hansen-Jagannathan dis-
tance, Patrick Gagliardini (Università
della Svizzera Italiana, Zwitserland).
9 nov Savings and subsidies, separately
and together: decomposing effects of a
bundled anti-poverty program, Dean
Yang (University of Michigan, Verenig-
de Staten).
10 nov Violence and birth outcomes: evi-
dence from homicides in Brazil, Martin
Foureaux Koppensteiner (University of
Leicester, Verenigd Koninkrijk).
11 nov Housing market liquidity, Mathijs
van Dijk (Erasmus Universiteit Rotter-
dam).
13 nov Asymptotically honest condence
regions for high dimensional parame-
ters by the desparsied conservative lasso,
Anders Bredahl Kock (Aarhus Universi-
tet, Denemarken).
13 nov Precautionary saving and aggre-
gate demand, Edouard Challe (Ecole
Polytechnique, Frankrijk).
16 nov Does extending unemployment
benefits improve job quality?, Andrea
Weber (Universität Mannheim, Duits-
land).
17 nov The effects of increasing the early
retirement age on employment of older
workers, Andrea Weber (Universität
Mannheim, Duitsland).

Auteur