Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 10 2015

Agenda ESB
539Jaargang 100 (4717) 10 september 2015
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Promoties
Op 17 september promoveert Quanrun Chen aan de Rijksuniversiteit
Groningen op zijn proefschrift The role of household consumption in the
Chinese economy: input-output analyses. Zijn promotor is Erik Dietzen-
bacher. De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van de
universiteit en begint om 11.00 uur.
Op 17 september promoveert Stefanie Salmon aan de Rijksuniver-
siteit Groningen op haar proefschrift Health on impulse: exploring low
self-control and its consequences for food choice. Haar promotoren zijn
Bob Fennis en Denise de Ridder. De plechtigheid vindt plaats in het
Academiegebouw van de universiteit en begint om 12.45 uur.
Op 18 september promoveert Dong Li aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam op zijn proefschrift Supply chain contracting for after-sales
service and product support. Zijn promotor is René de Koster en zijn
copromotor is Nishant Mishra. De plechtigheid vindt plaats in de Se-
naatszaal van de universiteit en begint om 9.30 uur.
Op 24 september promoveert Sjoerd van den Hauwe aan de Eras-
mus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift Topics in applied ma-
croeconomics. Zijn promotor is Dick van Dijk. De plechtigheid vindt
plaats in de Senaatszaal van de universiteit en begint om 13.30 uur.
Op 24 september promoveert Eveline Hage aan de
Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift How
can online communication enhance older adults’ social
connectivity? Implementation and adoption issues. Haar
promotoren zijn Albert Boonstra en Hans Wortmann. De plechtig-
heid vindt plaats in het Academiegebouw van de universiteit en be-
gint om 16.15 uur.
Personalia
Per 1 september is Maarten Goos benoemd tot hoogleraar Institu-
tions and Economics aan de Universiteit Utrecht. De leerstoel richt
zich op de invloed van de digitale revolutie op de samenleving.
Per 1 september is Aerdt Houben benoemd tot hoog-
leraar Financial Policies, Institution and Markets aan
de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel richt zich
op de stabiliteit van de financiële sector en de inzet
van beleidsinstrumenten om deze te bevorderen.
Roept u maar!
Op 21 september organiseert de KNAW het symposium Roept u
maar! De ideale markt voor economisch onderzoek: vraag, aanbod en de
autonomie van de onderzoeker. Tijdens dit symposium komen onder
anderen Coen Teulings (University of Cambridge, VK) en Eric van
Damme (Universiteit van Tilburg) aan het woord. Het evenement
vindt plaats in het Trippenhuis in Amsterdam en begint om 14.00 uur.
Parlementaire agenda
Op 23 september heeft de Vaste Kamercommissie voor Financiën een ge-
sprek met de minister en Werner Hoyer, president van de Europese Investe-
ringsbank (EIB), over het EIB en over het Europees Fonds voor Strategische
Investeringen (EFSI).
Op 23 september vergadert de Vaste Kamercommissie voor Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport met de minister over risicoverevening.
Op 23 september vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken
en Werkgelegenheid met de minister over arbeidsmigratie.
Op 24 september vergadert de Vaste Kamercommissie voor Financiën met
de minister over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer.
Op 24 september vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken
en Werkgelegenheid met de minister over het armoede- en schuldenbeleid.
Op 24 september vergadert de Vaste Kamercommissie voor Wonen en
Rijksdienst met de minister over privatisering, verzelfstandiging en toe-
zicht van overheidsdiensten.
Seminars
CREED
24 sep Measuring multivariate risk
preferences , Gijs van der Kuilen (Uni-
versiteit van Tilburg).
CENTER
16 sep The game of skills: a compa-
rison of impacts of student works and
academic performance post-college la-
bour market outcomes, Tjasa Bartolj
(Inštitut za ekonomska raziskovanja
Ljubljana, Slovenië).
23 sep Estimating preferences in
school choice mechanisms: theoretical
foundation and empirical approaches,
Yinghua He (Toulouse School of
Economics, Frankrijk).
DNB
22 sep Regulating the financial cycle:
an integrated approach with a leverage
ratio, Dirk Schoenmaker (Duisen-
berg School of Finance).
ISS
17 sep The interplay between Brazilian
multinationals and the Port of Rotter-
dam, Germano Giufke Reis (Interna-
tional Institute of Social Studies).
RIJKSACADEMIE
18 sep De Miljoenennota 2016: na re-
gen komt zonneschijn?, Koen Camina-
da (Universiteit Leiden), Alex Bren-
ninkmeijer (Europese Rekenkamer)
en Wouter Koolmees (D66).
TINBERGEN
15 sep The impact of demographic
shocks on the political arrangement of
pay-as-you-go pension systems, Nicole
Ciurila (Universiteit van Amster-
dam).
18 sep Directed search with phantom
vacancies, Susan Vroman (Georget-
own University, Verenigde Staten).
UNU-MERIT
17 sep Foundations for a new mi-
croeconomics?, Brendan Markey-
Towler (The University of Queens-
land, Australië).
24 sep Sanctioning regimes and chief
quality evidence from a lab-in-the-
field-experiment in Liberia, Eleonora
Nillesen (UNU-MERIT).

Auteur