Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 17 2015

Agenda ESB
383Jaargang 100 (4712) 18 juni 2015
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Promoties
Op 19 juni promoveert Djalita Nadine Fialho de Oliveira Ramos aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam op haar proefschrift Slicing up the
developing world: differentiation in the special treatment of developing
countries. Haar promotor is Peter van Bergeijk en haar copromotor is
Susan Newman. De plechtigheid vindt plaats in het Auditorium van
het International Institute of Social Studies in Den Haag en begint om
16.00 uur.
Op 23 juni promoveert Hong Li aan de Universiteit van Tilburg op
haar proefschrift Managing longevity risk. Haar promotoren zijn Anja de
Waegenaere en Bertrand Melenberg. De plechtigheid vindt plaats in
het Auditorium van het Cobbenhagengebouw van de universiteit en
begint om 16.15 uur.
Op 25 juni promoveert Mehmet Güney Celbiş aan de Universiteit
Maastricht op zijn proefschrift Regional policies: convergence, trade, and
the allocation of public capital. Zijn promotoren zijn Joan Muysken en
Peter Nijkamp en zijn copromotor is Denis de Crombrugghe. De plech-
tigheid vindt plaats in het Administratiegebouw van de universiteit en
begint om 12.00 uur.
Op 30 juni promoveert Jan Kabátek aan de Universiteit van Tilburg
op zijn proefschrift Essays on public policy and household decision making.
Zijn promotor is Arthur van Soest. De plechtigheid vindt plaats in het
Auditorium van het Cobbenhagengebouw en begint om 14.15 uur.
Op 30 juni promoveert Lucyna Gornicka aan de Universiteit van Am-
sterdam op haar proefschrift Regulating financial markets: costs and trade-
offs. Haar promotor is Sweder van Wijnbergen. De plechtigheid vindt
plaats in de Agnietenkapel van de universiteit en begint om 16.00 uur.
Op 2 juli promoveert Zhongbo Jing aan de Rijksuniversiteit Groningen
op zijn proefschrift Banking crises: identification, propagation, and predic-
tion. Zijn promotor is Jakob de Haan en zijn copromotor is Jan Jacobs.
De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van de universi-
teit en begint om 9.00 uur.
Personalia
Op 19 juni spreekt Bianca Beersma haar oratie De kracht van coöperatie
uit ter aanvaarding van het hoogleraarschap Instituties en Identiteit
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De plechtigheid vindt plaats in
het Auditorium van de universiteit en begint om 15.30 uur.
Op 26 juni spreekt Chris de Neubourg zijn afscheidsrede
Searching for the sources of inequality uit bij zijn afscheid
als hoogleraar Comparative economic studies aan de
Universiteit Maastricht. De plechtigheid vindt plaats in
het Administratiegebouw van de universiteit en begint om 16.30 uur.
PBL-academielezing
Op 2 juli organiseert het Planbureau voor de Leefomgeving de lezing
Behavioral underpinnings of environmental policy. Tijdens deze lezing gaat
Jason Shogren (University of Wyoming, Verenigde Staten) in op de vraag
hoe beleidsmakers kennis uit de gedragseconomie kunnen gebruiken om
milieudoeleinden te bereiken. Dit evenement vindt plaats in de Konink-
lijke Schouwburg in Den Haag en begint om 14.30 uur.
Seminars
ABS
30 jun Exploring car manufactu-
rers’ responses to technology-forcing
regulation: the case of California’s ZEV
mandate, Joeri Wesseling (Lunds
Universitet, Zweden).
AIAS
2 jul What have EU done for me?
Vulnerable employment in small and
medium enterprises , Beryl ter Haar
(Universiteit van Amsterdam)
en Paul Copeland (Queen Mary
University of London, Verenigd
Koninkrijk).
CENTER
29 jun Do higher corporate taxes
reduce wages? Micro evidence from
Germany, Andreas Peichl (Center
for European Economic Research,
Duitsland).
CPB
25 jun Kosten en baten van prijsbe-
leid personenauto’s (kilometerhef-
fing), Annemiek Verrips (Centraal
Planbureau) en Hans Hilbers
(Planbureau voor de Leefomge-
ving).
CREED
25 jun Satisfaction and payment
with experience goods: experimen-
ting in the theatre , Pedro Rey-Biel
(Universitat Autònoma de Barce-
lona, Spanje).
ERIM
19 jun A column generation appro-
ach for locating roadside clinics in
Africa based on effectiveness and
equity, José Ares (Katholieke
Universiteit Leuven, België).
GSBE
23 jun Between anchors and aspi-
rations: a new family of bargaining
solutions, Emin Karagözoğlu
(Bilkent Üniversitesi, Turkije).
TINBERGEN
19 jun Financial distress and endoge-
nous uncertainty, François Gourio
(Federal Reserve Bank of Chicago,
Verenigde Staten).
22 jun Do women earn less even as
social entrepreneurs?, Sunčica Vujić
(Universiteit Antwerpen, België).
23 jun The effects of long-term
benefits on defendants’ mortality,
Helena Hernández Pizarro (Univer-
sitat Pompeu Fabra, Spanje).
24 jun Exact sampling for some multi-
dimensional queueing models with
renewal input, Karl Sigman (Colum-
bia University, Verenigde Staten).
26 jun Demographics and the
behavior of interest rates, Carlo
Favero (Università Commerciale
Luigi Bocconi, Italië).
30 jun The marginal external cost of
congestion, Martin Adler (Vrije Uni-
versiteit Amsterdam).

Auteur