Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 3 2015

Agenda ESB
351Jaargang 100 (4711) 4 juni 2015
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Promoties
Op 5 juni promoveert Gergely Csapó aan de Universiteit Maas-
tricht op zijn proefschrift Mechanism design for public goods, ex-
clusive private goods and subcontracting. Zijn promotor is Rudolf
Müller en zijn copromotor is André Berger. De plechtigheid
vindt plaats in het Administratiegebouw van de universiteit en
begint om 10.00 uur.
Op 5 juni promoveert Zsombor Méder aan de Universiteit
Maastricht op zijn proefschrift Beliefs, intentions, power: essays
on dynamic decision problems. Zijn promotor is Jean-Jacques Her-
ings en zijn copromotoren zijn Ronald Peeters en János Flesch.
De plechtigheid vindt plaats in het Administratiegebouw van
de universiteit en begint om 12.00 uur.
Op 8 juni promoveert Marius Zoican aan
de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn
proefschrift Financial systems architecture
and intermediation quality. Zijn promotor
is Albert Menkveld. De plechtigheid vindt
plaats in het Auditorium van de universi-
teit en begint om 11.45 uur.
Op 11 juni promoveert Justinas Brazys aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam op zijn proefschrift Aggregated macroeconomic
news and price discovery. Zijn promotor is Willem Verschoor en
zijn copromotor is Martin Martens. De plechtigheid vindt plaats
in de Senaatszaal van de universiteit en begint om 9.30 uur.
Op 16 juni promoveert Xiye Yang aan de Universiteit van Am-
sterdam op zijn proefschrift Essays on high frequency financial
econometrics. Zijn promotor is Roger Laeven. De plechtigheid
vindt plaats in de Agnietenkapel van de universiteit en begint
om 10.00 uur.
Op 18 juni promoveert Xuedong Wang aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam op zijn proefschrift Time varying risk premium
and limited participation in financial markets. Zijn promotor is Ca-
sper de Vries. De plechtigheid vindt plaats in de Senaatszaal
van de universiteit en begint om 11.30 uur.
Titus Brandsmalezing 2015
Op 12 juni spreekt Ernst Hirsch Ballin (Universiteit van Til-
burg en Universiteit van Amsterdam) de Titus Brandsmale-
zing getiteld Waar onderhandelen ophoudt uit. De lezing vindt
plaats in de Grote Kerk in Nijmegen en begint om 15.00 uur.
De toekomst van de universiteit
Op zondag 7 juni organiseren de Volkskrant en de Rode Hoed het grote universi-
teitsdebat 2015. Tijdens dit debat spreken Jet Bussemaker (minister van
Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap), Ed Brinksma (Universiteit Twente), Rianne Letschert
(Universiteit van Tilburg) en Tariq Sewbaransingh (Centrale Studentenraad Am-
sterdam) over rendementsdenken, afvinkmentaliteit en prestatieafspraken
. Dit
evenement vindt plaats in de Rode Hoed in Amsterdam en begint om 16.00 u
ur.
Seminars
AIAS
11 jun The young are not forever young:
the assimilation of young persons in the
labour markets in France, Stephan Bazen
(Aix-Marseille Université, Frankrijk).
18 jun UBER-pop, blessing for the consu-
mer? Or a curse for labour law?, Mies Wes-
terveld (Universiteit van Amsterdam).
CENTER
10 jun Competitive price discrimination
in a spatially differentiated intermedi-
ate goods market, Yuya Takahashi ( Jon
Hopkins University, Verenigde Staten).
18 jun The asymmetric impact of con-
text effects on advantaged versus disad-
vantaged options, Ioannis Evangelidis
(Erasmus Universiteit Rotterdam).
CPB
9 jun Fertility, health and education of UK
immigrants: the role of English language
skills, Yu Aoki (University of Aberdeen,
Verenigd Koninkrijk).
11 jun VVE als panacee?, Geert Driessen
(Radboud Universiteit Nijmegen) en Su-
zanne Heijnen (Centraal Planbureau).
16 jun What do wages add to the health-
employer nexus? Evidence from older Eu-
ropean workers, Adriaan Kalwij (Vrije
Universiteit Amsterdam) en Jonneke
Bolhaar (Centraal Planbureau).
DNB
9 jun The deposit financing gap, the cur-
rent account surplus and other anomalies
in the Dutch economy, Joan Muysken
(Universiteit Maastricht).
DUHR
16 jun Measuring teaching quality in hi-
gher education, Anna Salomons (Uni-
versiteit Utrecht).
ISS
9 jun New ideas on development coopera-
tion, Onno Schellekens (PharmAccess
Foundation).
18 jun Public action and small farmers’
coexistence practices with the Brazilian
semi-arid region, Maria Cecília Gomes
Pereira (Fundação Getúlio Vargas, Bra-
zilië).
TINBERGEN
8 jun What do data on millions of U.S.
workers reveal about life-cycle earnings
risk?, Serdar Ozkan (Federal Reserve
Board, Verenigde Staten).
10 jun Donor governance and financial
management in prominent U.S. art muse-
ums, David Yermack (New York Univer-
sity, Verenigde Staten).
10 jun The intrafirm complexity of syste-
matically important financial institutions,
Robin Lumsdaine (American Univer-
sity, Washington D.C., Verenigde Sta-
ten).
11 jun What do professional forecasters ac-
tually predict?, Didier Nibbering (Eras-
mus Universiteit Rotterdam).
18 jun Trans fat and cardiovascular
disease mortality: evidence from bans in
restaurants in New York, Matthias Rieger
(Erasmus Universiteit Rotterdam).

Auteur