Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 20 2015

Agenda ESB
319Jaargang 100 (4710) 21 mei 2015
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Promoties
Op 28 mei promoveert Saskia ter Ellen aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam op haar proefschrift Measurement, dynamics,
and implications of heterogeneous beliefs in financial markets. Haar
promotor is Willem Verschoor en haar copromotor is Remco
Zwinkels. De plechtigheid vindt plaats in de Senaatszaal van de
universiteit en begint om 13.30 uur.
Op 28 mei promoveert Philipp Marek aan de Rijksuniversiteit
Groningen op zijn proefschrift The role of multinational enterprises in
the transition process of Central and Eastern European economies. Zijn
promotor is Sjoerd Beugelsdijk. De plechtigheid vindt plaats in het
Academiegebouw van de universiteit en begint om 16.15 uur.
Op 29 mei promoveert Milan Pleus aan de Universiteit van
Amsterdam op zijn proefschrift Implementations of tests on the
exogeneity of selected variables and their performance in practice.
Zijn promotor is Jan Kiviet. De plechtigheid vindt plaats in de
Agnietenkapel van de universiteit en begint om 14.00 uur.
Op 2 juni promoveert Ljubica Djordjević aan Universiteit van
Tilburg op haar proefschrift Essays in household finance. Haar
promotor is Luc Renneboog en haar copromotor is Peter de
Goeij. De plechtigheid vindt plaats in het Cobbenhagengebouw
van de universiteit en begint om 14.15 uur.
Op 3 juni promoveert Daniel Opolot aan de Universiteit Maas-
tricht op zijn proefschrift The evolution of beliefs and strategic be-
haviour. Zijn promotor is Théophile Azomahou. De plechtigheid
vindt plaats in het Auditorium van het Administratiegebouw
van de universiteit en begint om 12.00 uur.
Globalisering, innovatie en economische verandering
Van 1 tot en met 3 juni organiseert UNU-MERIT de EMAEE-conferentie met als
thema Globalisation, innovation and economic change. Keynote-sprekers zijn Gaait-
zen de Vries (Rijksuniversiteit Groningen), Semih Akcomac (Middle East Tech-
nical University, Ankara, Turkije), Elisa Giuliani (Università degli Studi di Pisa,
Italië) en Maty Konte (Universiteit Maastricht). De conferentie vi
ndt plaats bij
de Universiteit Maastricht.
Seminars
ASMF
22 mei How to invest and draw-down ac-
cumulated wealth in retirement? A utility-
based analysis, Servaas van Bilsen (Uni-
versiteit van Tilburg).
CENTER
26 mei Endogenous credit and investment
cycles with asset price volatility, Frances-
co Carli (Universidade Católica Portu-
guesa, Portugal).
28 mei The shareholder wealth effects of
high-cost manufacturing decisions, Brian
Squire (University of Bath, Verenigd
Koninkrijk).
CPB
26 mei The formation of a core periphery
structure in heterogeneous financial net-
works, Marco van der Leij (Universi-
teit van Amsterdam) en Mariëlle Non
(Centraal Planbureau).
28 mei The effectiveness of Dutch muni-
cipal recycling policies, Raymond Gradus
(Vrije Universiteit Amsterdam) en Rob
Aalbers (Centraal Planbureau).
4 jun Kosten en baten van prijsbeleid perso-
nenauto’s (kilometerheffing), Eric Verhoef
(Vrije Universiteit Amsterdam) en Anne-
miek Verrips (Centraal Planbureau).
GSBE
1 jun Using macro clamps to crush finan-
cial walnuts: new progresses in structural
VAR models and their potential applica-
tion in finance, Hang Sun (Universiteit
Maastricht).
ISS
5 jun Fixing sovereign debt restructurings,
Martin Guzman (Columbia University).
TINBERGEN
27 mei Exchange rates, interest rates and
the global carry trade, Dagfinn Rime
(BI Norwegian Business School, Oslo,
Noorwegen).
27 mei Systemic risk in real-time: central
clearing and the ‘Kill switch’, Wenqian
Huang (Vrije Universiteit Amsterdam).
28 mei Options on leveraged equity:
pricing and expected return, Xiao Xiao
(Erasmus Universiteit Rotterdam).
1 jun Human well-being and in-work be-
nefits: a randomized controlled trial, An-
drew Oswald (University of Warwick,
Verenigd Koninkrijk).
2 jun Job loss and health spillovers in the
family, Kristiina Huttunen (Aalto-ylio-
pisto, Finland).
3 jun Can CRRA preferences explain
CAPM-anomalies in the cross-section of
stock returns?, Sabine Elmiger (Univer-
sität Zürich, Zwitserland).
4 jun Volatility spillovers across user-
generated content and stock returns,
Myrthe van Dieijen (Erasmus Universi-
teit Rotterdam).
4 jun Informal sanctions on prosecutors
and defendants and the disposition of cri-
minal cases, Jennifer Reinganum (Van-
derbilt University, Verenigde Staten).
4 jun Selecting among acquitted defen-
dants: procedural choice vs. selective com-
pensation, Andrew Daughety (Vander-
bilt University, Verenigde Staten).
Personalia
Op 22 mei spreekt Aurélien Baillon zijn oratie
Subjective truths uit ter aanvaarding van het hoog-
leraarschap Economics of Uncertainty aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam. De plechtigheid
vindt plaats in het Auditorium van de universiteit en begint om
16.00 uur.
Op 29 mei spreekt Léon de Caluwé zijn afscheidsrede Spannend
veranderen: over spanningen bij veranderen en adviseren uit als
hoogleraar Advieskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
De plechtigheid vindt plaats in het Auditorium van de universi-
teit en begint om 15.45 uur.
Arjen van Witteloostuijn, hoogleraar aan de Universiteit van Til-
burg, is gekozen tot lid (voor het leven) van de KNAW. Op 28 sep-
tember 2015 worden de zestien nieuwe leden geïnstalleerd.

Auteur