Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 7 2015

.

Agenda ESB
223Jaargang 100 (4707) 9 april 2015
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Promoties
Op 16 april promoveert Stefan Camps aan de Universiteit
Maastricht op zijn proefschrift How humans economize: energy
restriction and energy expenditure. Zijn promotoren zijn Roel
Westerterp en Edwin Mariman. De plechtigheid vindt plaats in het
Administratiegebouw van de universiteit en begint om 10.00 uur.
Op 16 april promoveert Laura Rosendahl Huber aan de Universi-
teit van Amsterdam op haar proefschrift Entrepreneurship, teams and
sustainability: a series of field experiments. Haar promotor is Mirjam
van Praag. De plechtigheid vindt plaats in de Agnietenkapel van de
universiteit en begint om 10.00 uur.
Op 17 april promoveert Łukasz Marć aan de Vrije Universiteit
Amsterdam op zijn proefschrift The impact of aid on total govern-
ment expenditures . Zijn promotoren zijn Chris Elbers en Jan Willem
Gunning. De plechtigheid vindt plaats in het Auditorium van de
universiteit en begint om 9.45 uur.
Op 17 april promoveert Benedikt Vogt aan de Universiteit Maastricht
op zijn proefschrift The role of incentives, preferences and personality in
decision making. Zijn promotor is Bas ter Weel en zijn copromotor is
Trudie Schils. De plechtigheid vindt plaats in het Administratiege-
bouw van de universiteit en begint om 14.00 uur.
Parlementaire agenda
Op 14 april voert de Vaste Kamercommissie voor Financiën een
gesprek met de minister en Eurocommissaris Katainen over het
Europees Fonds voor Strategische Investeringen.
Op 15 april vergadert de Vaste Kamercommissie voor Financiën
met de minister over beleggingsverzekeringen.
Op 15 april vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken
en Werkgelegenheid met de minister over arbeidsdiscriminatie.
Op 16 april vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economi-
sche Zaken met de minister over de Energie Unie.
Op 22 april vergadert de Vaste Kamercommissie voor Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport met de minister over de decentrali-
satie van de jeugdzorg.
Seminars
ABS
13 apr Geographic diffusion of
information and stock returns , Kelvin
Law (Tilburg University).
AIAS
16 apr Collective bargaining in
Russia from the point of view of
international labour standards, Nikita
Lioutov (Kutafin Moscow State Law
University, Rusland).
CENTER
13 apr The unintended consequenc-
es of the zero-lower bound policy,
Marcin Kacperczyk (Imperial College
London, Verenigd Koninkrijk).
14 apr The shareholder wealth effects
of high-cost manufacturing decisions,
Brian Squire (University of Bath,
Verenigd Koninkrijk).
20 apr Search for yield, David
Martinez Miera (Universidad Carlos
III de Madrid, Spanje).
CPB
14 apr Health state dependence in
Europe; estimates and implications
for health expenditures and pension
payout schemes, Marike Knoef
(Universiteit Leiden).
CREED
14 apr What do happiness data
mean? Evidence from a survey of the
respondents , Dan Benjamin (Cornell
University, Verenigde Staten).
DNB
14 apr Cocos, contagion and syste-
mic risk, Sweder van Wijnbergen
(Universiteit van Amsterdam).
DUHR
14 apr Does informal learning on-the-
job in OECD countries differ by contract
duration?, Maria Ferreira Sequeda
(Universiteit Maastricht).
GSBE
13 apr The economic and cognitive
costs of annoying display advertise-
ments, Dan Goldstein (Microsoft
Research, Verenigde Staten).
16 apr Rethinking backwards induction
for very long extensive games, Paolo
Turrini (Imperial College London,
Verenigd Koninkrijk).
16 apr The emergence of systemically
important insurers, David Veredas
(Université libre de Bruxelles,
België).
23 apr Local incentive compat-
ibility with transfers , Debasis Mishra
(Indian Statistical Institute, Delhi
Center, India).
ISS
10 apr The political economy of the
extractive imperative in Latin America:
Reducing poverty and inequality vs.
ensuring inclusion and sustainability,
José Antonio Ocampo (Columbia
University, Verenigde Staten).
16 apr Subjective wellbeing: a new
approach for development studies:
evidence from Colombia, Eduardo
Wills-Herrera (Universidad de los
Andes, Bogotá, Colombia).
TINBERGEN
16 apr Flexible mixture-amount and
mixture-process variable models
for choice data, Aiste Ruseckaite
(Erasmus Universiteit Rotterdam).
21 apr Risk attituted and household
migration decisions, Francesco Fasani
(Queen Mary University of London,
Verenigd Koninkrijk).
22 apr The exchanges’ organizational
form and market quality, Selma
Boussetta-Mestiri (Toulouse School
of Economics, Frankrijk).
Personalia
Op 14 april spreekt Niels Hermes zijn oratie Inter-
nationale financiering uit ter aanvaarding van het
hoogleraarschap International Finance aan de
Rijksuniversiteit Groningen. De plechtigheid vindt
plaats in het Academiegebouw van de universiteit
en begint om 16.15 uur.

Auteur