Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 11 2015

.

Agenda ESB

Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzicht van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda

Promoties

Seminars

Op 13 maart promoveert Philipp Wunderlich aan de Rad­
boud Universiteit Nijmegen op zijn proefschrift Impact of
social communication on the effectiveness of intra-organizational
innovation implementation processes. Zijn promotor is Jac Ven­
nix en zijn copromotor is Andreas Größler. De plechtigheid
vindt plaats in de Academiezaal Aula van de universiteit en
begint om 12.30 uur.

AIAS

Op 19 maart promoveert Yusof Saari aan de Rijksuniversiteit
Groningen op zijn proefschrift Income distribution across ethnic groups in Malaysia: applying social accounting matrices. Zijn
promotor is Erik Dietzenbacher en zijn copromotor is Bart
Los. De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw
van de universiteit en begint om 12.45 uur.
Op 26 maart promoveert Chen Li aan de Eras­
mus Universiteit Rotterdam op haar proef­
schrift Hitchhiking on the road of decision making under uncertainty. Haar promotoren zijn
Han Bleichrodt en Peter Wakker. De plechtig­
heid vindt plaats in de Senaatszaal van de universiteit en
begint om 11.30 uur.
Op 26 maart promoveert Dennis Karstanje aan de Eras­
mus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift Unraveling
dimensions: commodity futures curves and equity liquidity. Zijn
promotor is Dick van Dijk. De plechtigheid vindt plaats in de
Senaatszaal van de universiteit en begint om 13.30 uur.
Op 26 maart promoveert Richard Bluhm aan de Universiteit
Maastricht op zijn proefschrift Growth dynamics and development: essays in applied econometrics and political economy. Zijn
promotoren zijn Adam Szirmai en Denis de Crombrugghe.
De plechtigheid vindt plaats het Auditorium van de univer­
siteit en begint om 16.00 uur.

Parlementaire agenda
Op 19 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Wonen en Rijksdienst met de minister over privati­
sering, verzelfstandiging en toezicht van overheids­
diensten.
Op 19 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Financiën met de minister over het monetair beleid.
Op 26 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Financiën met de minister over het betalingsverkeer.

Jaargang 100 (4705) 12 maart 2015

26 mrt What do wages add to the healthemployment nexus? Evidence from older
European workers, Adriaan Kalwij (Uni­
versiteit Utrecht).

CENTER

16 mrt Debt, managers and cartels, Sal­
vatore Piccolo (Università Cattolica del
Sacro Cuore, Milaan, Italië).
17 mrt Liquidity freezes under adverse selection, Jose Jorge (Universidade do Porto,
Portugal).
18 mrt Earnings dynamics with heteroskedastic permanent shocks, Irene Botosaru
(Simon Fraser University, Canada).
23 mrt Where experience matters: asset
allocation and asset pricing with opaque
and illiquid assets, Adrian Buss (INSEAD,
Frankrijk).

CIFRA

19 mrt An IPO’s impact on rival firms,
Heather Tookes (Yale University, Ver­
enigde Staten).

CPB

24 mrt Het effect van een fusie tussen ziekenhuizen op prijzen, Anne-Fleur Roos
(Erasmus Universiteit Rotterdam) en
Suzanne Ruwaard (Centraal Planbu­
reau).

CREED

19 mrt The neurobiology of greedy predation and fear-driven defense in economic

contests, Carsten de Dreu (Universiteit
van Amsterdam).

DNB

17 mrt Modeling multivariate data revisions, Jan Jacobs (Rijksuniversiteit Gro­
ningen).

ERIM

16 mrt Using big data and agent-based modeling to understand social media diffusion,
William Rand (University of Maryland,
Verenigde Staten).

GSBE

25 mrt Market imperfections, skills and total factor productivity: firm-level evidence
on Belgium and the Netherlands, Mark Van­
cauteren (Universiteit Hasselt, België).

TINBERGEN

13 mrt Internet and politics: evidence from
UK local elections and local government
policies, Mattia Nardotto (Universität zu
Köln, Duitsland).
16 mrt Wet laws, drinking establishments,
and violent crime, Dan Rees (University
of Colorado, Verenigde Staten).
18 mrt Ambiguity vs risk aversion, participation, and interbank market stress, Reina
Renard (Katholieke Universiteit Leuven,
België).
26 mrt Intelligence as a mediator in the
mortality differences by location, Govert
Bijwaard (Nederlands Interdisciplinair
Demografisch Instituut).

Personalia
Op 18 maart spreekt Bernard Wientjes zijn inaugurele rede Ondernemerschap tussen markt en maatschappij uit ter aanvaarding van het
hoogleraarschap Entrepreneurship and Leadership aan de Universi­
teit Utrecht. De plechtigheid vindt plaats in het auditorium van de
universiteit en begint om 16.15 uur.
De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft 36 prestigieuze Vi­
ci-beurzen van anderhalf miljoen euro toegekend. Tot de Vici-laureaten behoren dit jaar
onder meer Koen Frenken, Oscar Gelderblom (beiden Universiteit Utrecht) en Marcel
Timmer (Rijksuniversiteit Groningen).

159

Auteur